Lärare över hela landet: Därför är vi stressade

Jenny Barkman, ord­förande för Sveriges Lärare i Trollhättan, oras över situationen på många skolor.

Trots återkommande larm om alltmer pressade arbets­förhållanden fortsätter besparingarna inom skolan och förskolan.
– Det är ett ganska så desperat läge på många håll, säger Jenny Barkman som är högstadielärare och ordförande för Sveriges Lärare i Trollhättan.

Dagligen vittnar förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare runt om i Sverige om en alltmer pressad arbetssituation med återkommande besparingar, stora barngrupper och klasser, brist på vikarier, stödresurser som försvinner, sjukskrivna kollegor och uppsägningar.

– Här i Sala är det flera lärare och barnskötare som är på väg att varslas om upp­sägning. Många är oroliga över att förlora jobbet, berättar Marita Karlström-Andersson som är högstadielärare på Ekebyskolan och ordförande för Sveriges Lärare i kommunen.

– Trots att vi har haft återkommande besparingar under flera år väntar ytterligare nedskärningar, bland annat försvinner 30 lärartjänster. Redan nu är många sjukskrivna på grund av dåliga arbetsförhållanden.

KALMAR

Förskolläraren Ellinor Sjögren Åkesson i Kalmar har gått ner i arbetstid för att orka arbeta kvar.

– Det är alldeles för stora barngrupper och för lite personal vilket gör arbetet oerhört slitsamt, vilket vi har larmat om i fler år. Nu väntar dessutom ytterligare nedskärningar.

– Alldeles för få som mår dåligt anmäler det till sin arbetsgivare. I höstas gjorde jag dock en så kallad kia-anmälan efter att jag fått ett starkt stresspåslag med tryck över bröstet och problem med att sova på nätterna. Jag grät för minsta lilla. Det kändes som att jag satt i ett kaos med barnen runtomkring.

Vad hände?

– Jag fick ett möte med min chef. Sedan hände inte mycket mer.

GÖTEBORG

Även i år väntas kraftiga nedskärningar i Göteborgs grundskolor och förskolor, berättar Andrea Meiling som är ordförande för Sveriges Lärare i Göteborg.

– Många lärare mår mycket dåligt. Yngre lärare är extra utsatta och är de som snabbast går in i väggen. Vi andra är som långsamt kokande grodor.

Precis som många andra kommuner sparar Göteborg genom att anställa obehöriga.

– Bland annat anställs så kallade förskoleassistenter. Det är personer som bara behöver grundskoleutbildning. Till slut blir det bara förvaring av barn.

TROLLHÄTTAN

Trollhättan är ytterligare en kommun av många som ersätter förskollärare med barnskötare eller annan personal för att spara pengar.

– Det är generellt en jättetuff situation här för förskollärare och lärare med stora barn- och elevgrupper och en alldeles för slimmad organisation. Det finns ingen luft i systemet. Många är väldigt trötta och slitna och orkar inte längre säga ifrån. Uppgivenheten är stor, berättar Jenny Barkman, Sveriges Lärares ordförande i kommunen och högstadielärare på Lyrfågelskolan.

– Grundelevpengen i grundskolan är nu så liten att det är med nöd och näppe som vi klarar timplanens krav. Det är ett ganska så desperat läge på många håll.

TRELLEBORG

I Trelleborg befarar Therese Bergman, Sveriges Lärares ordförande i kommunen, att lärare och förskollärare inte vågar vara ärliga inför sina chefer om hur tuff arbetssituation de har.

– De säger en annan sak till oss än till chefen. Vi har en enorm tystnadskultur i Trelleborgs kommun. Det är mycket som slätas över. Det är dessutom många som arbetar trots att de borde vara sjukskrivna.

VÄSTERVIK

Det sistnämnda gäller även för förskollärare och lärare i Västervik, säger Anqi Åström och Margareta Wester, högstadie- respektive gymnasielärare och Sveriges Lärares ordförande i kommunen.

– Det är stor sjuknärvaro bland lärare. Många jobbar när de borde vara hemma för att inte kollegerna ska få mer att göra.

– Det har under många år sparats på Västerviks förskolor och skolor och så fortsätter det. I år beräknas nedskärningarna till cirka 20 miljoner kronor. Förutom att besparingarna i sig väcker oro bland personalen gör även alla utredningar om var man ska spara det.

SKELLEFTEÅ

Även i Skellefteå väntar fortsatta besparingar vilket riskerar öka en redan hög arbetsbelastning, berättar SL-ordföranden Mikael Johansson.

– Vi har redan ökande sjukskrivningar, allra tydligast i förskola, fritidshem och yngre åldrar i grundskolan. Det är risk för att sjukskrivningarna ökar ytterligare och att vi tappar lärare till andra yrken på den blomstrande arbetsmarknad som finns här.