Förslag om kortare köer till friskolor väntas

Foto Jonas Ekströmer/TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Möjligheten att köa till populära friskolor begränsas, och skolpengen justeras till de kommunala skolornas fördel. Det väntas regeringen föreslå i dag.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Friskolor kan få avdrag på skolpeng

Statsminister Magdalena Andersson (S) och skolminister Lina Axelsson Kihlblom har kallat till pressträff nu på torsdagsmorgonen. Sannolikt handlar den om förändringar på friskoleområdet.

En av punkterna på dagens regeringssammanträde är ett lagförslag om "ökad likvärdighet för skolhuvudmän", som nu närmast ska till lagrådet för granskning. En proposition är aviserad till slutet av mars.

Större ansvar

Grunden till det regeringsförslaget är en utredning från 2020 med förslag att slopa kösystemet helt till förmån för lottade eller kvoterade platser till attraktiva skolor, samt ett gemensamt antagningssystem för alla skolor.

Att kunna sätta ett barn i kö flera år före skolstart, kanske redan vid födseln, missgynnar familjer som byter bostadsort och barn som är födda sent på året, har argumentet varit.

Vidare föreslogs en justering av skolpengen, till kommunernas fördel. Detta motiveras med att de kommunala skolorna har ett större åtagande. Kommunerna måste alltid ha beredskap för att kunna ta emot elever i sina skolor.

Kongressbeslut

Socialdemokraterna har gjort tydligt att de vill slopa kösystemet – kongressen tog beslut om det i höstas – men saknar stöd för detta i riksdagen. Däremot finns det en majoritet för att begränsa kötiden, och det är detta regeringen landat i, enligt Dagens Nyheter.

Regeringen går också vidare med förslaget om en ändrad skolpeng.

– Det är nya reformer som tar steget till att återta den demokratiska kontrollen över skolan, säger partisekreterare Tobias Baudin till DN.

Hur regeringen väljer att gå vidare med förbud mot vinstuttag i skolan återstår att se. Även detta var ett beslut på Socialdemokraternas kongress i höstas.

LÄS ÄVEN:

Regeringen: Friskolor kan få avdrag på skolpeng