Medlemsomröstningen: Klart ja till ny organisering

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand, Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén och Sveriges skolledarförbunds Matz Nilsson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Medlemmarna i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund säger alla ja till förslaget om en ny organisering.
– Jag är så himla lättad och glad, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Medlemsomröstningen om ett nytt förbund för Sveriges lärare är färdig – och både Lärarförbundet och LR säger ja till det förslag som de två styrelserna tagit fram tillsammans med Skolledarna. En lärarorganisation, en skolledarorganisation som båda samarbetar under Saco-paraply.

– Jag är så himla lättad och glad, jag tror verkligen på detta och det hade varit väldigt tungt om det visat sig att en majoritet av lärarna och skolledarna inte höll med, säger Johanna Jaara Åstrand.

”Måste jobba intensivt”

Så här röstade medlemmarna i respektive förbund:

  • Lärarförbundet: 91 procent röstade ja.
  • Sveriges Skolledareförbund: 88 procent röstade ja.
  • Lärarnas Riksförbund: 79,4 procent röstade ja.

Ni har varit på väg att bilda ett nytt förbund med LR flera gånger. Varför funkar det nu?

– Vi ska inte ropa hej än, men jag tror att det är för att det är första gången vi tar reda på vad medlemmarna vill och tycker. Det har varit en krokig väg, men senaste året har vi jobbat systematiskt med till exempel avsiktsförklaringen och framtagandet av ett inriktningsdokument. Dialoger i varje förbund och ute på arbetsplatserna spelar roll. Det är genom den fackliga rörelsen, när vi diskuterar olika vägval och vad som bygger facklig styrka och tar hänsyn till olika behov, som vi skapar både tryck och trygghet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Även LR:s förbundsordförande är nöjd med resultatet.

- Jag tycker att det känns skönt och framför allt är jag glad över det höga valdeltagandet. För mig är det viktigt, i en stadgereglerad rådgivande medlemsomröstning att få ett högt valdeltagande. Det är också viktigt att det är ett så tydligt resultat, så det känns jättebra just nu, säger Åsa Fahlén.

I förbundets egen debatt har det funnits starka röster mot en sammanslagning, en grupp som dock visat sig vara i minoritet i omröstningen.

– Jag tror att det man är rädd för är att tappa LR:s tydliga röst som ibland skilt sig från Lärarförbundets. Och det var just därför vi lade fram inriktningsdokument för medlemmarna att rösta om. Men det har varit jätteviktigt för mig att man har kunnat debattera, att det är högt i tak inom förbundet. Det här är en viktig fråga för framtiden, säger Åsa Fahlén.

Här var valdeltagandet högst

Det var också inom LR som valdeltagandet var högst LR, där 50,3 procent av medlemmarna röstade. Inom Lärarförbundet röstade 37 procent av de yrkesaktiva, och inom Sveriges Skolledare röstade 40,5 procent.

Sveriges skolledares förbundsordförande Matz Nilsson är noga med att poängtera att det handlar om två suveräna förbund som samarbetar. 

– Det är väldigt tydligt och klart att medlemmarna ser fördelarna med en samlad organisation för såväl Sveriges lärare som Sveriges skolledare. Det är oerhört glädjande med det starka stödet. Nu är det verkligen upp till oss i de tre förbundsledningarna att lösa de återstående frågorna för att hitta fram till den nya organiseringen för att stärka lärarnas och skolledarnas röst, säger Matz Nilsson.

Så fortsätter arbetet

Arbetet går nu in i en intensiv fas för att ta fram en proposition till kongressen den 21 maj.

– Och sen fortsätter den demokratiska processen med kongressombuden i huvudrollen – när vi lämnar över propositionerna så lämnar vi över arbetet till dem, säger Johanna Jaara Åstrand.

Propositionerna ska vara färdiga i mars.

– Just nu förbereder vi propositionen som ska ligga till grund för kongressen och vi har en bra dialog mellan förbunden. Det gäller att ge och ta och komma fram till något som är en förbättring för våra medlemmar. Det här ska bli något nytt och något bättre, säger Matz Nilsson.

De tre förbunden bildar gemensamma utskottsredaktioner som ska knåda motioner från medlemmarna.

– De får i uppgift att synka och jämka olika motioner från förbunden, för att lägga fram ett förslag som man bedömer kan nå en majoritet i samtliga förbund, säger Johanna Jaara Åstrand.

Historiskt har uppdelningen i två förbund haft vissa nackdelar. Förre utbildningsministern Jan Björklund (L) har antytt med att det gått att spela ut facken mot varandra.

Nuvarande skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) intar en mer försiktig position: 

– Det här är en fråga för förbundens medlemmar. Som skolminister ser jag fram emot fortsatt gott samarbete oavsett utfall, skriver hon i ett sms till Läraren.se.

LÄSTIPS: 

Historien bakom lärarfackens utveckling

Enigt Saco välkomnar Lärarförbundet