Fackens miljardkrav till skolan för att klara krisen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Det kommer att krävas 25,4 miljarder kronor till skolan nästa år bara för att upprätthålla dagens standard, enligt lärarfackens uträkningar.
– Mycket pengar? Det kommer att bli mycket dyrare för samhället att snåla på skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som vid årsskiftet blir Sveriges Lärare har gemensamt räknat ut att skolan – från förskola till Komvux – behöver resurstillskott på 25,4 miljarder nästa år för att inte försämras.

– Det kommer att bli ännu svårare för kommunerna att finansiera skolan nu när vi tycks gå in i en lågkonjunktur. Kommuner som redan idag har låg sysselsättningsgrad och svagt skatteunderlag kommer att behöva spara.

– Därför behöver staten ta ett huvudansvar för finansieringen och ett första steg vore ett kraftigt tillskott i höstbudgeten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden.

Skolan inte som annan verksamhet

För att få fram siffran 25,4 miljarder kronor har förbunden summerat kostnaderna för utbildningssektorn i varje kommun, adderat Sveriges kommuner och regioners pris- och lönekompensationsindex (PKV) på 3.7 procent för 2022. Med det som bas adderades ytterligare 6 procent för PKV 2023 och därefter 2 procentenheter för att hantera de årliga besparingarna som sker i svenska kommuner.

– Det finns ett beting att spara, eller effektivisera, två procent per år hos kommunerna och det är väl bra på ett generellt plan men skolan är inte som annan verksamhet.

– När man sparar på skolan försvinner elevassistenter och elevhälsa och grupperna blir större. Allt mer hamnar hos lärarna i klassrummet och det tar tid. Viktig undervisningstid.

Pengar för att utveckla skolan

Pengarna som lärarfacken nu tillsammans kräver till den kommande budgetpropositionen går alltså bara till att neutralisera besparingarna och upprätthålla dagens nivå.

– Det behövs mer pengar för att utveckla skolan och eftersom det är skolplikt i grundskolan är kraven extra höga på samhället att leverera den bästa utbildningen som går. Att förhindra ett förfall är därför det allra minsta man kräva.

– Att satsa på skolan är en investering – och att låta bli ett slöseri som kommer att kosta mycket mer än 25,4 miljarder kronor, säger Åsa Fahlén.

”Regeringen måste inse allvaret”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand delar Åsa Fahléns åsikter.

– Det ekonomiska läget drabbar en redan underfinansierad verksamhet hårt. När pengar saknas minskar lärartätheten ytterligare, kringfunktioner försvinner och klasser och barngrupper blir ännu större.

– Regeringen måste inse allvaret och investera i skola, förskola och fritidshem, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.