Lärare om corona-kaoset: ”Har misskötts under hela pandemin”

Maria Lindgren och Niklas Tärnholm är huvudskyddsombud, Lärarförbundet Norrtälje. "Jag kan tycka att det är konstigt och att man tappat lite fokus mot hur man agerade under första året av pandemin", säger Maria Lindgren om hur kommunen hanterar skolstarten. Foto: Amina Dahlab.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I dagarna öppnar skolorna runt om i Sverige – trots den högsta smittspridningen någonsin.
– På stora industrier testar man, men inte i skolans värld, säger Birgitta Olsson, Lärarförbundets ordförande i Kristianstad.

Birgitta Olsson, Lärarförbundet Kristianstad:

– Om vi ska ha undervisning utomhus kan regeringen ha sina möten ute! Jag tycker inte att skolan har behandlats väl under pandemin, det ska vara öppet och det ska vi lärare fixa. Om man tittar på stora industrier vill man inte ha in smittan, men i skolans värld väljer man att inte testa. Trots att det är stora arbetsplatser. Det är klart vi är uppretade. Och det är verkligen inte lätt att få tag i vikarier. Det går heller inte att ha en vikarie på en skola en dag och en annan skola nästa. Då blandar vi ju oss verkligen. Då kan regeringen ha sina möten ute också, man tar skolan lite nonchalant.

Anna Olskog, ordförande Lärarförbundet Umeå:

– Man ska komma ihåg att en hel del verksamheter har varit i gång, både vad det gäller förskola och fritidshem även om det är skolstart idag. Det jag har hört är att en hel del är hemma med symptom bland personalen. Och vi ser med oro på att det varit brist på vikarier under hösten, och det finns inte fler för att det är nystart. Tvärt om. Det blir arbetsmiljöproblem ganska direkt när en utmattad yrkeskår tvingas vikariera för varandra. Våra krav är att rektorerna ska kunna anställa vikarier under längre perioder och att de måste plocka bort så mycket som möjligt utom planering och genomförande av undervisningen.  

Emmelie Persson, ordförande Lärarförbundet Östersund:

– Vi hade det ganska lugnt fram tills strax innan jullovet då vi fick stänga tre skolor för att det var så mycket smittspridning. Barnen från 6-12 har inte fått vaccination och det finns en oro för vad som ska hända. Största oron gäller personalfrånvaro och att man inte ska kunna bedriva undervisning. Det hade varit bra om det fanns möjlighet att ta till distansundervisning men det går inte i dagsläget på grund av Folkhälsomyndigheten. Vi ville provta eleverna innan skolstart, men regionen har inte kapacitet. För att förskolorna ska hålla öppet tvingas vi blanda personal från olika förskolor. Det tycker inte vi är ett alternativ på grund av smittan.

Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg. Foto: Privat

Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg:
– Lärarnas åsikter är delade, det finns de som är oroliga över smittan, för att skolan inte skall fungera, och de som känner en orättvisa över att de inte kan arbeta hemifrån som många andra yrkesgrupper kan. Oron för smittan finns men oron för arbetsbelastningen känns större. Det är svårt att få tag på vikarier och arbetsbelastningen blir hög på de som är kvar. Vi har naturligtvis markerat att vi tycker att tester skall göras men också att skyddsutrustning måste på.
– På förskolan, där man är riktigt nära barnen, undrar lärarna om de får ha skyddsutrustning nu då det även finns andra smittor och RS virus. På särskolan i gymnasiet är lärarna oroade över om det blir distans igen. Känslan är stor av att inte kunna ge eleverna vad som behövs och på det få dubbelarbete. En del undrar om de ens vill fortsätta som lärare om de ska bli distanslärare igen.

Jan-Erik Kyrö, ordförande Lärarförbundet Falun. Foto:Privat

Jan-Erik Kyrö, ordförande Lärarförbundet i Falun:
– Lärare, samtliga yrkesgrupper, signalerar stress och oro kring smittoläget. Vi har som huvudskyddsombud och företrädare för avdelningen kontinuerliga diskussioner med förvaltningsledningen i kommunen. Vi har signalerat oron och förvaltningsledningen ger bilden av att ha förståelse och att de funderar. Vi träffar förvaltningsledningen på torsdag och inväntar det. Däremot har vi inte haft någon kontakt ännu i år med smittskyddsläkare.

För Pontus Larsson, ordförande i Lärarförbundet Karlstad, blev det ingen återhämtning från arbetet. Han blev själv sjuk i Covid under julen. Foto: Privat

Pontus Larsson, ordförande Lärarförbundet i Karlstad:
– Vi kommer att vara med på kommunens möte om Covidsituationen med start igen i dag för att få koll på hur sjuktalen ser ut och på vilka skolor, förskolor och fritids det ser värst ut. Våra medlemmar känner oro och det har bildats klyftor. Vissa som varit lediga oroar sig över vad eleverna och kollegorna har gjort på jullovet. Andra är trötta på oron och tänker att vi får lära oss att leva med att det här.
– Jag har själv legat i över 40 graders feber och halvslumrade till Kalle Anka. Hade jag inte varit dubbelvaccinerad så gud vet vad som hänt. Hela min familj blev sjuk i covid och min sambo är också lärare. Det är ett läskigt läge. Den här boomen verkar ju ta var och varannan. Som fackordförande känner jag en stor oro över att många kollegor kommer få mycket merarbete när kollegor blir sjuka. Vi får se om kommunens planer fungerar i praktiken om det nu blir en stor smittspridning.

David Gustafsson, styrelseledamot Lärareförbundet Stockholm. Foto: Privat

David Gustafsson, styrelseledamot Lärarförbundet Stockholm:

– Jag och många medlemmar med mig från olika lärargrupper känner en stor oro inför smittspridningen. Dels om vi kommer att bli sjuka, dels om många elever kommer att bli sjuka. Vi vet också att en redan hög arbetsbelastning för lärarna har eskalerat till ohållbara nivåer under pandemin. Risken är att vi framöver kommer att se fler sjukskrivningar och fler lärare som lämnar yrket. Många upplever en dubbelmoral, att skolan och förskolan behandlas som ett undantagsområde där allt ska fungera som vanligt – samtidigt som resten av samhället präglas av tuffa restriktioner och rekommendationer.

– Vi har krävt att huvudmännen tar sitt ansvar och smittsäkrar miljön, gör riskbedömningar och vidtar åtgärder såsom att skaffa större lokaler, se till att lärare får jobba hemifrån när de inte undervisar. I majoriteten av Stockholms skolor är det en utopi att de rekommendationer och riktlinjer som gäller nu skulle gå att följa. Det är svårt att glesa ut i klassrummen, årstiden gör det svårt att flytta ut undervisningen längre stunder, svårt att hålla avstånd i korridorer och matsalar. Vi hade önskat att Folkhälsomyndigheten vidtog kraftfullare åtgärder för att smittsäkra skolorna.

Foto: Amina Dahlab.

Maria Lindgren, ordförande Lärarförbundet Norrtälje:
– Jag började att arbeta i dag och på tisdagen kommer eleverna. Vi har inte haft något möte kring riskbedömningar med kommunen inför terminstarten och inte innan jullovet heller. Jag kan tycka att det är konstigt och att man tappat lite fokus mot hur man agerade under första året av pandemin. Det enda kommunen gick ut med efter beskeden den 23 december från Folkhälsomyndigheten är att de lärare som kan ska arbeta hemifrån utom när det gäller undervisningen. Och så ska vi hålla avstånd och det är ju som ett hån i skolan i synnerhet om man arbetar med yngre barn eller barn i förskolan. De behöver närheten.

Marie Wall Almquist, ordförande Lärarförbundet Malmö. Foto: Privat

Marie Wall Almquist, ordförande Lärarförbundet Malmö:

– Det är stor smittspridning i Malmö och Skåne och lång kö till testning. Arbetsgivaren är oroad över att klara personalförsörjningen om smittspridningen fortsatt håller en hög nivå alternativt ökar. Grundskoleförvaltningen ska träffa smittskydd Skåne i veckan och det förs en dialog med fackliga organisationer. Vi bedömer att arbetsgivaren har en god beredskap. Men lärare i undervisning löper stor risk att bli smittad. Svårt att hålla avstånd i skollokaler. Störst risk att bli smittad bedömer vi finns i förskolan och grundskolan/fritidshemmet medan gymnasieskolan har större möjligheter att anpassa undervisningen. Stor sjukfrånvaro innebär också ökad arbetsbelastning för de lärare som är i skolan. Vi ställer krav på att arbetsgivaren skapar förutsättningar för att följa FHM:s rekommendationer. Vi bedömer oron som utbredd, men på en helt annan nivå än förra våren. I dag vet vi mer och rutinerna är upparbetade.

LÄS ÄVEN:

Trots rekordsmittan – därför är distans inte aktuellt