Arbetsmiljöverkets dom: Så brast huvudmännnens smittskydd

Malin Cato vid Arbetsmiljöverket. Bild: Adobe Stock.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Arbetsgivarna har brustit i kunskap om att smittorisken är en arbetsmiljörisk. Det är slutsatsen efter Arbetsmiljöverkets inspektion av riskbranscher under covid.

LÄS ÄVEN: Ny statistik: Bristande arbetsmiljö fortsätter göra lärare sjuka

Arbetsmiljöverkets slutredovisning av sitt regeringsuppdrag kring riskutsatta branschers arbetsmiljöarbete under covid slår fast att en stor del av huvudmännen  brustit i att förebygga smitta.

Under 2021 inspekterades 389 skolor och 37 procent fick vidta åtgärder i sitt smittskyddsarbete efter att Arbetsmiljöverket konstaterat brister.

Förskolorna ingick sedan tidigare i en granskning. Under 2020 inspekterades 351 stycken och nära hälften tvingades vidta åtgärder efter konstaterade brister.

Så mycket visste skolorna om smittskydd

– Generellt kan vi säga att förskolor och skolor inte haft särskilt hög kunskap om att smittorisk är en arbetsmiljörisk, men att den definitivt har ökat allt eftersom vi inspekterat, säger inspektören Malin Cato vid Arbetsmiljöverket.

Mönstret är dock detsamma i samtliga riskbranscher.

– Men i skolor har det varit svårt att hitta rätt åtgärder eftersom de är byggda som de är. De har fått vidta andra åtgärder. Och de har varit duktiga på det, säger hon.

Är det något som sticker ut när det gäller skolan?

– Kunskapen om att smittrisk är en arbetsmiljöfråga har varit låg överallt. Kanske att man skulle kunna säga att man i förskolor alltid arbetar med risk för smitta, barn bär på olika typer av virus. Där hade vi förväntat oss att kunskapen skulle vara större kring åtgärder och så.

Arbetsmiljöverkets rapport från 2017 visade stora brister i skolmiljön när det kommer till ventilation, en viktig faktor i smittskyddsarbetet.

Malin Cato säger att Arbetsmiljöverket inte krävt kostsamma ombyggnader där ventilationen brister.

– Det finns många åtgärder man kan göra som det gäller att få upp ögonen för. Det kan handla om att sätta i gång ventilationen två timmar innan alla börjar så att den hinner dra igång och att man har kvar den några timmar efter att alla har gått så att man får cirkulation av luften, säger hon.

LÄS ÄVEN: 

Nu ska Arbetsmiljöverket granska skolsmittan