Tung kritik mot skolans smittarbete: ”Besviken men inte förvånad”

Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Arbetsmiljöverket har hittills fått cirka 10 000 anmälningar som är kopplade till covid-19 i skolan.

Efter att ha inspekterat 125 grund- och gymnasieskolor konstaterar myndigheten att nära hälften brister i hanteringen av smittspridningen. Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte överraskad.

– Jag är besviken, men tyvärr inte förvånad. Vi har ju fått liknande signaler från våra ombud och medlemmar även tidigare.

Hon är kritisk till huvudmännens bristande åtgärder för att minska smittspridningen.

– Arbetsgivarna behöver absolut göra mer. Det handlar bland annat om att hålla avstånden, speciellt nu när vi ser att många skolor återupptar närundervisningen.

För att kunna erbjuda en trygg miljö måste arbetsgivaren säkerställa att det går att hålla avstånd i både korridorer och klassrum, säger Sara Svanlund.

– Att man inte har gjort de här åtgärderna är förmodligen för att man inte tolkar skolan i första hand som en vanlig arbetsplats där arbetsmiljölagstiftning gäller för all personal. På en del skolor har helt enkelt inte arbetsmiljöarbetet varit prioriterat.

Lärare och anställda är skyldiga att följa rådande anvisningar, men det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret.

– För att vi ska kunna göra så gott vi kan och minska smittspridningen måste arbetsgivaren se till att vi har de möjligheter och förutsättningar som krävs för att kunna följa restriktionerna och rekommendationerna, säger Sara Svanlund.

I samband med inspektionen av kommunala skolor och friskolor har Arbetsmiljöverket bland annat uppmärksammat att arbetsgivarna inte i tillräckligt hög grad har undersökt, riskbedömt och vidtagit åtgärder mot smittrisker. Bristerna handlar exempelvis om att arbetsgivare inte har fastställt vid vilka arbetsmoment smittrisk i skolan förekommer eller om någon i personalen tillhör en riskgrupp.

– Arbetsmiljöverket har tidigare påtalat arbetsmiljöbrister i skolan och vi ser att problemen förstärks under pandemin. Läget är allvarligt och bidrar till en stressad och orolig situation för både lärare och elever. Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom som kan få oerhörda konsekvenser för den enskilda individen vid smitta, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

För att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbetsgivarna skapar rätt förutsättningar för att minska smittspridningen fortsätter Arbetsmiljöverket att inspektera skolor runtom i landet.

– Det är oerhört viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli sjuk eller i värsta fall dö på grund av sitt jobb, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Av de cirka 10 000 anmälningar som inkommit till Arbetsmiljöverket handlar det bland annat om att för många personer har vistats i ett och samma klassrum under en längre tid och att lärare inte kan hålla tillräckligt avstånd till eleverna.

– Det är bekymmersamt att ta del av anmälningar och inspektörers vittnesmål som handlar om att tillräckligt avstånd inte efterlevs när vi vet att avstånd är den viktigaste faktorn för att minska smittspridningen av covid-19, säger Elin Löfström-Engdahl som är projektledare för insatsen.

Arbetsmiljöverkets tips till arbetsgivarna

  • Dela upp klasserna i mindre grupper.
  • Bedriv undervisning på distans eller utomhus.
  • Om det är möjligt, gör korridorer enkelriktade.
  • Schemalägg så att inte alla elever har rast samtidigt i skolan.
  • Servera lunch så att eleverna kan hålla avstånd till varandra.
  • Vädra ur klassrummet ordentligt mellan lektionerna och säkerställ en god ventilation