LR: ”Vikariestressen driver lärare till långa sjukskrivningar”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Facket befarar en extrem arbetsbelastning för lärarna när vikariebristen krockar med hög smittspridning och sjukfrånvaro under vårterminen.
Arbetsmiljöverket rekommenderar att anställa fler personer i förebyggande syfte.

Bristen på vikarier är ett stort hot mot en sund arbetsmiljö för lärarna i vår. Med nya virusvarianter som är bättre på att infektera både unga och dubbelvaccinerade personer förutspår många en ökad smittspridning under våren. Och ofta är det upp till de befintliga lärarna att täcka upp för sjuka kollegor.

Ingela Hörnell

– Tillsättningen av vikarier fungerar inte. Men eleverna kommer ju till skolan ändå och vi får inte skicka hem dem hur som helst. Då blir det upp till oss som redan jobbar i verksamheten att lösa det. Risken är att lärarna inte hinner återhämta sig vilket i förlängningen leder till nya sjukskrivningar på grund av stress. Det är den onda cirkeln, säger Ingela Hörnell, föreningsombud LR Luleå.

Trots den ökade smittspridningen av de nya virusvarianterna delta och omikron i samhället finns inga särskilda myndighetsåtgärder på plats för att hindra att lärare och elever smittas när skolorna öppnar.

Epidemiologiprofessor Joakim Dillner på Karolinska Institutet menar att det hade varit klokt att låta testa alla innan de återvänder, en analys som Folkhälsomyndigheten inte delar.

Britta Björkholm

– Vi bedömer inte att effektiviteten motiverar insatsen. Det finns andra saker att göra. Som lärare behöver man vaccinera sig och skolorna måste göra riskbedömningar och se om det finns moment man kan göra hemifrån, finns det möten man kan undvika eller ta digitalt, finns det moment där man kan hålla mer avstånd än man brukar, kan man förlägga undervisning utomhus? Det finns ju saker att göra, säger Britta Björkholm till Skolvärlden.

Skolvärlden har under pandemins gång skrivit om bristen på vikarier som blir extra påtaglig i tider med hög sjukfrånvaro, bland annat i Göteborg. Nu senast är det i Luleå som Arbetsmiljöverkets slår ner på den bristande tillgången. Ett exempel i myndighetens tillsynsrapport gäller en skola som ansökt om vikarie vid 50 separata tillfällen, men bara fått det beviljat nio gånger.

– Det har varit ett återkommande problem med vikarietillsättningen i kommunens skolor i flera år. Det har naturligtvis inte blivit bättre under pandemin. Ofta plockar man in pedagogisk kringpersonal som speciallärare för att vikariera för sjuka klasslärare, vilket i sin tur drabbar de elever som inte får det särskilda stöd de behöver, säger Ingela Hörnell.

Hon menar att den höga arbetsbelastningen just nu är lärarnas största oro inför våren, större än oron för att bli smittad av själva viruset.

– Vi har redan drabbats av flera sjukskrivningar på grund av stress det här läsåret. Den onda cirkeln med lärare som blir sjuka för att de inte hinner återhämta sig är också något som Arbetsmiljöverket lyfter i sin rapport, säger hon.

Myndigheten föreslår som åtgärd att kommunen ”överanställer” i stället för att ha en slimmad struktur. På så vis skulle ett antal vikarier redan finnas inom organisationen, och kunna fungera som resurser under de perioder då ingen vikarie efterfrågas.

Men tvärtom tvingas utbildningsförvaltningen i Luleå spara pengar för att hålla budgeten. Samtidigt köper man in en extern vikariepool som ska ersätta det nuvarande systemet med en intern förmedling av vikarier. Ingela Hörnell vet att rektorer är oroliga att det i och med skiftet kommer att bli dyrare att ta in vikarier. Hon önskar att det fanns ett långsiktigare perspektiv hos skolledningar och arbetsgivare.

– Från politiskt håll säger man att ”vi ska få ut mer av varje skattekrona”. Det får vi inte genom att spara på skolan och tvinga färre ska springa fortare. Man måste ju se det utifrån den långsiktiga vinsten. Kör vi slut på de lärarna vi har och låter dem hamna i sjukskrivningar så driver vi dem in i långtidssjukskrivningar. Och det blir väldigt dyrt i långa loppet, säger hon.