Läraren: ”Jag känner en blandning av hopp och oro inför höstterminen”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Regeringens besked att alla skolor öppnar med närundervisning i höst väcker blandade känslor. Ämnesläraren Karin Kers jobbar helst med närundervisning, men vill också känna sig trygg och säker.

På tisdagen meddelande utbildningsminister Anna Ekström (S) och Folkhälsomyndighetens avdelningschef Britta Björkholm att alla skolor ska räkna med att inleda höstterminen med närundervisning för alla elever.

Närundervisning är bra som utgångspunkt, menar ämnesläraren Karin Kers. Men det är avgörande att regeringen tar sitt ansvar och ändrar beslutet om smittläget förändras.

– Först och främst känns beskedet hoppfullt. Det tyder på att de gör bedömningen att det ska gå att genomföra på ett säkert sätt. Samtidigt som man känner en viss oro i och med att eleverna sannolikt inte kommer vara vaccinerade, säger hon.

LÄS MER – REGERINGENS BESKED TILL LÄRARNA INFÖR HÖSTEN

Karin Kers är lärare i samhällskunskap och gymnasiearbete på Härjedalens gymnasium och har under det gånga året jobbat med både helklass och delar av klassen på distans. Även om hon tycker att det fungerat relativt bra är det ingen tvekan om vad som fungerar bäst.

– Sista tiden hade vi två tredjedelar av eleverna inne och det fungerade bra, i stort sett. Men såklart hade det varit bättre om alla var på plats. Det är det bästa både för oss lärare och för eleverna. Det går mindre tid till logistik, undervisningen blir bättre och lättare för eleverna att följa. Inte minst blir det roligare, säger Karin Kers.

Så det här var det besked du hoppades på?

– Det var ju det vi hade förhoppningar om, att allt skulle få bli som vanligt igen. Sen är det svårt att veta om det kommer att bli verklighet, eller om de behöver omvärdera beslutet om situationen förändras. Men det känns hoppfullt.

Utöver nivån av smittspridning till hösten finns en oro för att elever som jobbat mycket på distans inte har fått all den kunskap med sig som de behöver inför nästa läsår. På tisdagen pratade Anna Ekström om att regeringen noga kommer att följa den frågan för att kunna komma med insatser när det behövs.

– Det blir en gemensam ansträngning för hela vårt samhälle. Jag är väldigt imponerad av det sätt som skolan har klarat av den här svåra pandemin. Men jag är väl medveten om att vi har mycket hårt arbete framför oss, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

LÄS MER – ANNA EKSTRÖM INFÖR HÖSTEN: "VI HAR MYCKET HÅRT ARBETE FRAMFÖR OSS"

Karin Kers upplever inte att hennes elever drabbats av något kunskapstapp under pandemin, men hon vet att det ser olika ut beroende på ämne, skola, individ och så vidare.

– Men jag tror att de flesta lyckats få till det här på vår skola. Jag upplever inte själv att det har varit något kunskapstapp i mina kurser, jag är faktiskt förvånad över hur duktiga eleverna har varit på att hålla motivationen uppe. Jag är positivt överraskad. Men jag vet att det är annorlunda för vissa, säger hon.

Hon lyfter en annan aspekt som hon och hennes kollegor planerar att jobba extra mycket med när höstterminen drar i gång.

– Gruppsammanhållningen i klassen har påverkats, så vi måste göra lite mer gruppstärkande insatser till hösten. Det är så viktigt och avgörande för resten av skolgången att den biten fungerar bra. Hur relationerna i klassen fungerar, både mellan olika elever och mellan elev och lärare, är centralt för lärandet, säger Karin Kers.