Gymnasieläraren inför betygssättningen: ”Vi måste stötta varandra”

Noomi Lundberg, lärare i svenska och historia på Strömbackaskolan i Piteå.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Omställningen till distansundervisning har krävt nya lösningar och arbetssätt för att ge elever stöd. Ändå ska betygen sättas utifrån samma regler som vanligt.
– Vi lärare bör akta oss för att försöka ”lösa varenda knut” som bildats genom distansundervisningen, säger gymnasieläraren Noomi Lundberg.

Den digitala undervisningen har inte gett lärare samma chans att registrera lärandet och kunskaperna hos eleverna som om undervisningen vore i klassrummet. Noomi Lundberg, lärare i svenska och historia på Strömbackaskolan i Piteå, vittnar om hur coronapandemin påverkar den stundande betygssättningen.

– Organisatoriskt jobbar skolan för att fånga upp elever som efter distansstudier inte har fått ihop sina studier av olika anledningar. Det görs bland annat genom att sätta in extra personal. När det gäller den enskilde lärarens betygssättning består underlaget till betygen inte bara av fasta bedömningssituationer som exempelvis prov och inlämningar, utan också av det kontinuerliga mötet med eleverna i klassrummet, just den biten har förlorats till viss del på grund av coronapandemin.

Hur har elevernas kunskapsnivå påverkats av viruskrisen upplever du?

– Eftersom jag undervisar elever på fordonsprogrammet har de delvis varit inne på skolan för att ha sina praktiska ämnen, medan mina lektioner i svenska och historia har skett på distans. Jag kan tycka att det är lite dubbelt. Det finns elever som har höjt sina studieresultat för att de kan fokusera bättre när de inte behöver ta in vad som händer socialt i klassrummet. Men det finns också elever som har påverkats negativt av distansundervisningen. Framför allt de som behöver extra hjälp och bekräftelse att de är på rätt väg.

Är detta den svåraste betygssättningsperioden någonsin för dig som lärare?

– Nog tycker jag att det är skillnad, konstigt vore annars. Digital distansundervisning ger inte läraren samma chans att registrera lärandet och kunskaperna hos eleverna som om eleverna vore i klassrummet. Detta gör denna betygssättningsperiod svårare.

Det finns en oro över att pandemin kan leda till att lärare blir ”för snälla i betygssättningen”. Hur ser du på den oron?

– Jag är inte orolig för det. Däremot tänker man som lärare kanske annorlunda kring olika delar man betygsätter nu. Kanske har ett arbetsområde i kursen stor tyngd i betygssättningen. Jag har planerat om och avvaktat med vissa större uppgifter med förhoppningen att skolan skulle öppna upp igen. Detta för att kunna ge eleverna bättre stöd med uppgiften på plats i skolan. Vi har nu skolan öppen, men hade vi inte öppnat upp skulle arbetet med de större uppgifterna behöva göras digitalt, det i sig hade nog påverkat min känsla inför betygssättningen.

Vad tycker du att man ska akta sig för när det kommer till att bedöma elevernas kunskaper i pandemikrisen?

– En av de största utmaningarna under det här året är att man som lärare inte har haft samma inblick i elevens arbete. I skolan har man möjlighet att se processen på ett helt annat sätt än när undervisningen sker på distans.

– Eftersom betygen ska sättas utifrån samma regler som vanligt, även om mycket i världen och skolan inte har varit som vanligt, bör vi lärare akta oss för att försöka ”lösa varenda knut” som bildats genom distansundervisningen. Det måste man göra tillsammans på skolan som helhet.

I nästan alla ämnen finns det några delar av kunskapskraven som är svåra att examinera på distans. Hur har man löst detta på din skola?

– Rent praktiskt har eleverna fått komma in på skolan i mindre grupper. Det har varit väldigt uppskattat och många har upplevt det som ett superbra tillfälle att fördjupa sig när de inte är lika många i klassrummet. Jag som däremot undervisar i teoretiska ämnen har ändrat min planering för examinationer som inte går att genomföra lika bra på distans. Det innebär att jag bland annat flyttade fram muntliga presentationer till vi var tillbaka i skolan igen.

Om du fick dela med dig av ett tips till dina lärarkollegor runt om i landet – vad skulle du tipsa om?

– Ta stöd i varandra genom sambedömning. Vi behöver alltid prata och stötta varandra kollegialt, men kanske är det ännu viktigare nu under pandemin. Delge varandra tankar om betygssättningen. Prata med rektorn om det behövs extra insatser av något slag. Även om det är läraren som sätter betyget är det skolan som ska göra det möjligt.