Fler barn smittas – skolan dröjer med coronaskydd

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Smittan ökar bland barn men LR får kämpa för att arbetsgivaren ska ta smittorisken på allvar – trots hot om vite från arbetsmiljöverket.
– Det är undermåligt och nonchalant, säger föreningsombudet Sten Hagberg.

Det finns tecken på att coronasmittan ökat bland barnen sedan viruset muterat och antalet bekräftade fall bland barn i åldrarna fem till 14 år har ökat sedan skolstarten. Samtidigt ökar andelen positiva provsvar i åldersgruppen.

– Det verkar som om utbrotten i skolan är något fler nu än tidigare, säger Sara Byfors vid Folkhälsomyndigheten till TT.

Skolvärlden har rapporterat om Arbetsmiljöverkets bedömning att deltavarianten av smittan gör skolan till en utsatt miljö. I Varberg hotade myndigheten kommunen med 100 000 kronor i böter om man inte agerade för att minska smittorisken i skolorna senast den 31 oktober. Det är snart sex veckor sedan, och fortfarande har kommunen inte åtgärdat alla brister.

– Det är totalt tio skolor vi har synpunkter på. Det största problemet är lokaler som inte är dimensionerade för det antal elever man har. En av skolorna har ett antal klassrum som är gjorda för 20 personer, där man vistas 24 personer, säger Sten Hagberg, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Varberg till Skolvärlden.

Samma problem med trängsel finns när det kommer till personalens utrymmen på skolorna, där lärarnas små arbetsrum inte uppfyller kraven för en smittsäker arbetsmiljö.

Efter att LR och sedermera Arbetsmiljöverket påpekat bristerna har kommunen genomfört riskbedömningar av arbetsmiljön, men några åtgärder för att lösa problemen med trängsel har inte sats in.

– Man fortsätter använda utrymmena på samma sätt. De har ju fått förlängd tidsfrist av Arbetsmiljöverket, men förr eller senare måste de sätta ner foten. Nu är vi en månad efter det ursprungliga datumet och bristerna fortfarande finns kvar. För mig är det uppenbart att man inte uppfyllt de villkor som ställts, säger Sten Hagberg.

I Danmark har det nationella smittskyddsinstitutet SSI (Statens Serum Institut) slagit fast att det främst är skolbarn som driver pandemin. Det har varit en tydlig trend i flera veckor uppger myndigheten. Samtidigt kommer det många rapporter om möjliga utbrott i skolor och en ökning av fall bland skolpersonal, rapporterar TT.

Folkhälsomyndigheten i Sverige är försiktigare i sina uttalanden även om man även här ser att smittan ökar bland barn.

– Vi måste komma ihåg att vi har en vaccinerad vuxen befolkning, så det är svårt att jämföra nu med tidigare. Men det är nog så att med den ökade smittsamheten är det fler barn som blir smittade, säger Sara Byfors till TT.

Sten Hagberg i Varberg beklagar kommunens senfärdighet i att sätta in åtgärder är menar att den sviker samverkansandan som bör råda mellan arbetsgivare och fackförbund.

­– Jag tycker att det är undermåligt och det är lite nonchalant. Jag upplever att man har gjort riskbedömningarna lite motvilligt och det känns inte som att de tar det här på allvar, säger han.

Arbetsmiljöverket har gett Varbergs kommun fram till måndag den 13 december på sig att återkomma med svar på vilka åtgärder som ska sättas in för att minska smittorisken i kommunens skolor.