Facket inför höstterminen: ”Tvåmetersregeln gäller även i skolan”

LR:s Sten Hagberg betonar vikten av att Varberg, men också andra kommuner, ser över vilka åtgärder som krävs för att göra höstterminen så smittsäker som möjligt.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Den 19 april återgick högstadieskolorna i Varberg till 100 procent närundervisning, det vill säga att elever undervisas i klassrummet i stället för på distans.

Beslutet välkomnades inte av Lärarnas Riksförbund, som utöver att varna för omfattande konsekvenser valde att anmäla kommunen för brott mot arbetsmiljölagen.

— Vi är väldigt rädda för att vi nu ska få en okontrollerad smittspridning igen, sa Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland, i en tidigare intervju Skolvärlden.

I dag, knappt två månader senare, har Arbetsmiljöverket inspekterat verksamheten och identifierat flera brister i arbetsmiljön. Upptäckten gör att myndigheten numera överväger ett föreläggande om vite om kommunen inte vidtar vissa åtgärder före höstterminen.

– Det är inte längre tillräckligt att göra så gott man kan, utan samma skyddsåtgärder ska gälla i skolan som på alla andra arbetsplatser, säger Sten Hagberg.

I en underrättelse till Varberg kommun redogör Arbetsmiljöverket för vilka åtgärder som behöver vidtas. Ett av kraven är att skolan genomför omfattande undersökningar och riskbedömningar avseende risk för arbetstagare och elever att smittas av covid-19.

Utvärderingarna ska minst kompletteras med:

  • Hur man disponerar lokaler och hur många som kan vistas samtidigt i lokalerna, så att antalet personer anpassas till rummets volym och ventilation.
  • Om det finns utrymmen eller arbetsmoment där arbetstagare och elev inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra personer.
  • Om det finns arbetsmoment där personlig skyddsutrustning ska användas.
Åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 augusti och beskrivs som ”väldigt betydelsefulla” av Sten Hagberg.

– Det vi framför allt är väldigt glada över är att Arbetsmiljöverket anser att samma försiktighetsprincip ska gälla i skolan som på andra arbetsplatser, säger han.

Han betonar att det är viktigt att Varberg, men också andra kommuner, uppfyller kraven.

– Arbetsmiljöverket är tydliga med att det inte räcker att göra så gott man kan, för att skapa tillräckliga avstånd, om smittrisk för SARS-CoV-2 kvarstår. Då behöver ytterligare åtgärder vidtas. Bland annat ska tvåmetersregeln gälla även i skolan, och detta borde få konsekvenser på flera håll i landet.

Inför höstterminen måste de restriktioner som gäller i övriga samhället också appliceras i skolan. Annars finns risken att smittspridning och oron ökar ännu gång, säger Sten Hagberg.

– Jag hoppas naturligtvis att pandemin huvudsakligen ska vara över när vi kommer fram till hösten, men finns det fortfarande allmänna restriktioner för andra arbetsplatser så ska de genomföras i skolan också.

Arbetsgivaren behöver redan nu se över vilka åtgärder som krävs för att göra höstterminen så smittsäker som möjligt, fortsätter han.

– Om man ska uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket behöver man gör en inventering av hur många elever som kan befinna i respektive klassrum samtidigt. Eftersom man då ska utgå från tvåmetersregeln kan det bli svårt att ha alla elever på plats samtidigt i skolan, så stora klassrum har vi inte.