Hård facklig kritik mot att stänga av gravida lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Arbetsgivarens beslut att fortsätta utfärda arbetsförbud för gravida medarbetare i Stockholm kritiseras hårt av Lärarnas Riksförbund.
– För att förbjuda någon att arbeta måste man ha en rejäl riskbedömning. Jag har inte sett en enda riskbedömning värd namnet, säger biträdande föreningsombud Irene Ziverts.

Lärarnas Riksförbund företräder nio lärare i en process mot Stockholms Stad. Den inleddes vid höstterminen och berör lärare som stängts av från graviditetsvecka 20 med hänvisning till risken att smittas av covid-19.

Förutom arbetsförbudet har medlemmarna tvingats gå hemma utan lön. Lärarna har hänvisats till graviditetspenning från Försäkringskassan, en ersättning som aldrig kan bli högre än 23 100 kronor i månaden.

Irene Ziverts och hennes kollegor på LR i Stockholm har under lång tid arbetat för att den som vill arbeta kvar under graviditeten ska få göra det. Facket kräver också ekonomisk kompensation för lönebortfall.

”Riskbedömningar är ingen kosmetika”

För att en arbetsgivare ska kunna fatta ett så långtgående beslut som arbetsförbud utan lön krävs sedan 2007 en riskbedömning. Som Skolvärlden tidigare skrivit ska den ske i flera steg och en avstängning får bara genomföras om alla andra möjligheter är uttömda.

– Riskbedömningar är ingen kosmetika utan arbetsgivarens underlag. De ska vara individuella, men det är bara ifyllda mallar och i något fall står inte ens namnet på medarbetaren det gäller. Vi anser att man ska göra en omplaceringsutredning i hela staden för det måste finnas jobb som en gravid kvinna kan utföra. Men det vägrar arbetsgivaren, man har inte gjort några omplaceringsutredningar alls.

Hoppas på förlikning

LR har suttit i tre möten med arbetsgivaren. Det senaste, förra veckan, ajournerades då man vill invänta utgången i en central tvist med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Där hoppas vi på en förlikning.

Vore det inte bättre med en prövning i Arbetsdomstolen för att få ett prejudikat?

– Ja men det tar mycket lång tid och kostar dessutom stora summor, det handlar om miljonbelopp när man inte vinner.

Inget hindrar från att jobba

Det finns ingenting som hindrar gravida som är vaccinerade att jobba, uppger Arbetsmiljöverkets enhetschef Björne Olsson Schiess. Med förbehållet att riskbedömningen inte visar något annat.

– En arbetsgivare har mandat att säga ”nej, du får inte jobba” och då handlar det om det arbetsrättsliga området. Men arbetsgivaren hänvisar till Arbetsmiljöverkets regler, att de skulle säga nej. Våra regler säger inte nej.

Irene Ziverts menar att stadens resonemang därmed faller totalt, och påpekar att Arbetsmiljöverket ändrade sin bedömning redan i somras.

– Där framgår att man i en riskbedömning ska ta hänsyn till att den gravida kvinnan är vaccinerad och då kan man komma fram till att risken inte finns. Personaldirektör Anita Lidberg har hela hösten hävdat att vi inte förstår något när vi framför våra synpunkter. ”Det är exponeringen som är avgörande”, har hon sagt. Nej, det är det inte. Exponeringen måste ha som konsekvens att det blir en risk, annars är den totalt ointressant.