Facket: ”Lärare i utsatta områden hör av sig och gråter”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Ökad skolsegregation leder till en allt tuffare arbetsmiljö för många lärare.
– Många hör av sig till mig och gråter, säger Britt-Marie Selin som är ordförande för LR i Stockholm.

Precis som många andra kommuner har Stockholm ett fördelningssystem när det gäller resurser till grundskolan som gör att skolor i socioekonomiskt utsatta områden får mer ersättning per elev än skolor i socioekonomiskt starkare områden.

– Men trots högre lärartäthet, högre löner, fler assistenter och andra resurser är det ofta svårt att rekrytera behöriga lärare till skolor i socialt utsatta områden. Orsaken är framför allt den bristande arbetsmiljön, säger Britt-Marie Selin.

– På en del skolor har hot och våld blivit vardag, och då inte bara från elever. Lärare och skolledning utsätts även för hot och tryck från föräldrar. Varje vecka slutar legitimerade lärare på grund av en omöjlig arbetsmiljö.

”Det är skrämmande”

Skolverkets statistik visar tydligt hur barn till lågutbildade föräldrar i högre utsträckning utbildas av obehöriga lärare än barn till högutbildade. Fördelningen av lärarkompetens är antikompensatorisk.

– Det är skrämmande och något som vi både har vetat och påtalat länge utan framgång. Skolans kompensatoriska uppdrag har misslyckats. Elever med stora behov måste få mer hjälp. I dag är det mycket tungt att arbeta som lärare i vissa skolor och det blir dessutom allt tyngre.

Varför då?

– De problem som bostadssegregationen ställer till med förstärks av marknadsskolan och det fria skolvalet. Skolföretagen plockar ”russinen ur kakan” när ett urval av eleverna lämnar utsatta skolor. Kvar bli många elever med mycket stora behov, vilket bland annat gör att lärare får använda en stor del av sin arbetstid till annat än att planera, genomföra och efterarbeta lektioner.

Kan inte tvinga elever att gå kvar

– Jag tycker att det är oanständigt att, som sker i  dag, offra ett antal skolor och elever. Men samtidigt som vi vet att alla lyfts om det finns starka elever i klassrummen kan man så klart inte tvinga högpresterande elever att gå kvar. Jag har viss förståelse för att elever och föräldrar väljer att byta skola när en skola har hamnat i en ond nedåtgående spiral, men det är en utveckling som inte hade behövt inträffa.