Eleverna sätter poäng på lärare – kan påverka lönen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Eleverna på Tiundaskolan i Uppsala ska svara på 198 frågor i en enkät, där de ska sätta poäng på sina lärare.
– Rektorn har i ett möte sagt att det här kan bli en del i lönesättningen, men i ett annat möte uttryckt det annorlunda, säger Emil Niklasson som är lokalombud för Lärarnas Riksförbund på skolan.

Skolvärlden har upprepade gånger sökt Tiundaskolans, som är en F–9-skola, rektor, Jenny Westergren, för att få svar på om elevernas utvärderingar kommer påverka lärarnas löner.

Vilken information har ni lärare på skolan fått från rektorn?

– Det har varit olika. På ett möte sa hon att det skulle vara en del i lönesättningen. På ett annat har hon uttryckt sig annorlunda. Men någon dementi var det inte fråga om. Så jag får väl konstatera att det är oklart och otydligt. Vi vet helt enkelt inte om det kommer påverka våra löner, säger Emil Niklasson.

Det är en bild som Lärarnas Riksförbund centralt delar.

– Det har getts olika besked olika gånger, säger Helena Dübeck som är föreningsombud i Uppsala.

Handlar det om ett enskilt fall med en specifik rektor – eller vet ni om liknande enkäter genomförts på fler skolor i Uppsala?

– Tack och lov är det här verkligen ett enskilt fall. Det är otroligt uppseendeväckande och jag har väldigt svårt att tro att flera skolor i kommunen ens skulle komma på tanken. Bara att så unga elever ska svara på närmare 200 frågor och poängsätta olika områden med siffror från ett till fyra är minst sagt konstigt och talar emot det Skolverket rekommenderar när det gäller enkäter i skolan, säger Helena Dübeck.

Emil Niklasson håller med:

– Hur ska vi ens kunna begära att en tioåring ska kunna svara på hur hans eller hennes lärare i slöjd tar hänsyn till värdegrundsarbetet på lektionerna? säger han.

Emil Niklasson påpekar att flera frågor i enkäten är viktiga och att eleverna på skolan ska få komma till tals och ha synpunkter.

– Men det finns bättre sätt att göra det på än i en mastig enkät. Jag hade föredragit om skolledning och fack pratat ihop sig och att lärarna fått vara involverade och ta diskussionen på ett pedagogiskt sätt med eleverna, säger han.

Förklara med ett enkelt exempel.

– Mycket, mycket förenklat då; det är en väldig skillnad på att tillåtas vara involverad i undervisningen jämfört med att inte få spela Minecraft på lektionstid…en enkät fångar inte riktigt upp de nyanserna för någon som är väldigt ung, säger Emil Niklasson.

Men enkäterna blir genomförda ändå?

– Självklart. Arbetsgivaren har laglig rätt till sina enkäter och vi har blivit ålagda en arbetsuppgift och utför den. Men vi vill diskutera rimligheten i såväl enkäten som i att resultaten eventuellt skulle påverka våra löner, säger Emil Niklasson.