Ny lärarprotest – tar sikte på politikernas kontor

Sveriges Lärare planerar en manifestation i Gävle den 23 maj. Bilden från manifestationen i Stockholm 6 maj. Foto: Sven Lindwall

Efter en nedskärningsbudget för en redan belastad skola sällar sig Gävle till den växande listan av orter där Sveriges Lärare ordnar protester.
– Varken lärare eller elever kommer att orka, säger huvudskyddsombudet Mikael Forsberg.

30 miljoner ska Gävle kommun spara på skolan nästa år. Enligt vad Sveriges Lärare erfar ska det uppnås genom att ta in färre vikarier och dra ned på visstidsanställda. Det handlar om elevassistenter, elevcoacher och lärarassistenter – personer som avlastar lärare och ska möjliggöra god undervisning och rätt stöd till rätt elev.

Mikael Forsberg.

– Det handlar om unga vuxna som jobbar med de barn som behöver extra stöd och hjälp. Tappar vi dem måste lärarna tillgodose dessa elevers behov på egen hand, vilket ökar arbetsbelastningen, vilket i sin tur ökar sjukskrivningarna och kanske även antalet lärare som inte orkar stanna i yrket, säger Mikael Forsberg.

Och i slutändan landar notan även på eleverna, menar han.

– Att elever inte får det stöd de behöver ökar självklart risken att de drabbas av psykisk ohälsa och inte orkar fortsätta, att frånvaron ökar.

Vill synas och höras

Nu planerar Sveriges Lärare en manifestation mitt i stan utanför kommunhuset. Polistillståndet är i skrivande stund inte klart, men planen är att nedskärnings-protesterna går av stapeln i Gävle centrum den 23 maj mellan 16–18.

– Vi vill ta det på en tid när det är mycket folk som är på väg hem så vi syns och hörs. Vi ska också försöka få ut några politiker att prata med oss och göra en namninsamling för att visa hur viktigt skolan är, säger Mikael Forsberg.

Många slitna lärare

Läget på kommunens skolor är inte toppen före nedskärningarna heller menar Mikael Forsberg. Nu är man orolig inom facket att de små framsteg inom arbetsmiljöarbetet som gjorts kommer att stanna av helt på grund av nedskärningarna.

– Redan nu är det många trötta och slitna lärare både i förskolan och skolan. Vi har jobbat länge med att få ner barngrupperna i förskolan, men det har man inte lyckats med. Arbetsbördan i skolan har man börjat titta på, men man har inte tagit tag i det fullt ut. Risken är att det arbetet inte kommer att prioriteras nästa år när man skär ner verksamheten, säger Mikael Forsberg.

Sveriges Lärares krav i Örebro

Sveriges Lärare protesterar mot att kommunen gjort nedskärningar i skolan på 200 miljoner kronor från 2017 till 2021 – och att det i budgeten för 2023 ska sparas ytterligare 46,4 miljoner kronor.

Dessutom ser Sveriges Lärare att budgeten för 2024 kommer bli ett stålbad för skolan och kräver att Örebro kommun:

  • Satsar mer pengar på skola och förskola.
  • Rätt förutsättningar för läraruppdraget med en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.
  • Rensar på arbetsuppgifter i läraryrket.
  • Ökar andelen legitimerade lärare i förskola och skola (andelen behöriga lärare i kommunens grundskolor är 69 procent).
  • Löneuppvärderar lärare, studievägledare och yrkesvägledare.