Matteböcker riskerar att leda elever fel

Malin Norberg. Foto: Olivia Norberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Otydlig information i läroböcker i matematik riskerar att vilseleda lågstadieelever. Och för stort fokus på siffror och tal kan leda till att vissa elever tappar självförtroende. Det visar en ny avhandling.

Böckernas bilder, skrivna ord och matematiska symboler ger ibland otydlig information som kan förvirra barnen.

Det visar Malin Norberg, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet, i sin avhandling. Hon har undersökt elevers individuella arbete med matematikläroböcker i årskurs 1.

– Det kan handla om en bild som leder elever fel och ger dem information som inte var syftet med uppgiften. När barnen jobbar individuellt med böckerna är det därför jätteviktigt att de vet vad uppgiften går ut på, säger Malin Norberg.

"Ledsen och bekymrad"

Avhandlingen visar också att de matematiska symbolerna har en särställning i läroböckerna. Bland annat genom att nästan alla svar efterfrågas i siffror eller tal. Det leder, enligt Malin Norbergs studier, till att vissa elever inte ser sig själva som ”matematiska individer”.

– Flera elever uttryckte att ”bilder är för dem som inte är så bra på matte”. Det gjorde mig både ledsen och bekymrad. För barn i den åldern måste målsättningen vara att alla sätt att kommunicera matematik bör räknas som lika bra, säger hon.

LÄS MER: Avhandling: Från design till meningsskapande – En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1