Så stoppar de läsraset under sommarlovet

Linda Fälth är forskare i pedagogik vid Linnéuniversitet och knuten till arbetet med Läsa äger.

Fler läsande elever under sommarlovet är målet för Läsa äger, en satsning som lockar allt fler kommuner.
– Läser man inte under sommaren tappar man – och det kan ta tid att hämta igen när höstterminen börjar, säger forskaren Linda Fälth.

Botkyrka kommun var först ut med Läsa äger, en modell för att få eleverna att läsa mer under sommarlovet. Högläsning under några veckor på fritids i kombination med fotboll och andra fysiska aktiviteter gav resultat.

– Vi kunde se att barnen inte längre tappade i läsning utan snarare gick lite framåt. Det var mycket positivt, då de flesta hade svenska som andraspråk, säger Linda Fälth, forskare i pedagogik vid Linnéuniversitet och knuten till arbetet med Läsa äger.

Initiativet att få fler elever att fortsätta läsa under sommarlovet har spritt sig till andra kommuner, bland annat Göteborg, Stockholm och Örnsköldsvik. Strax före sommaren fick Läsa äger även bokförlaget En bok för allas utmärkelse Årets läsfrämjare.

– I höst hoppas vi kunna följa upp satsningen i större skala, inte bara Botkyrka och inte bara elever med svenska som andraspråk. Flera kommuner är intresserade och låter oss titta på sina elevers resultat både före och efter sommarlovet för att se vilka effekter satsningen har på läsförmågan, säger Linda Fälth.

”Var helt galet”

Läsa äger utvecklades 2018 av Anneli Glamsare som då hade arbetat många år som lärare runtom på olika skolor i Botkyrka och på nära håll sett hur olikvärdig svensk skola är.

– Det var helt galet. Den årliga läsundersökningen visade på så sorgliga resultat att jag tänkte så här kan vi inte ha det. Varför ska så många klara sig på en skola och så många inte klara sig på en annan skola, säger hon till Vi Lärare.

Botkyrka var vid den tiden redan pilotkommun för LegiLexi, en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt i skolan. Stiftelsens digitala tjänster och produkter har utvecklats i nära samarbete med svenska läsforskare och är en av byggstenarna i Läsa äger.

Satsningen på sommarläsning ger också arbete till sommarjobbande gymnasieungdomar. Under några veckor varvar de högläsning på sommarfritids med en annan del av projektet som handlar om rörelseglädje. Vissa barn lockas till lässtunderna genom att först få spela fotboll eller delta i någon annan fysisk aktivitet. Man försöker också involvera föräldrarna mer, bland annat genom att informera om vikten av läsning. Familjerna får också hjälp att skaffa lånekort till kommunala bibliotek.

Tydliga resultat

Resultaten av metoden är tydliga, framhåller Linda Fälth. De analyser hon hittills kunnat göra visar att 94 procent av eleverna i årskurs ett i en av de skolor som deltog under premiäråret 2018 inte nådde sina läsmål. Fyra år senare nådde 74 procent av eleverna i årskurs ett läsmålen. Samtidigt ökade utlåningen av barn- och ungdomslitteratur på biblioteket med 600 procent under projektets gång.

En av framgångsfaktorerna med Läsa äger är att de sommarjobbande gymnasieeleverna blir läsande förebilder under veckorna på fritids, menar Linda Fälth.

– De lyfter fram olika typer av texter och författare. Inte bara Astrid Lindgren och Harry Potter. Vi hoppas att det ska bidra till att eleverna även i sommar känner en ökad lust för läsning, säger hon.

LÄS ÄVEN

Så ökade Anneli elevernas läslust med 600 procent

Ny rapport: Läsningen minskar drastiskt ju äldre eleverna blir

Så kan yngre elevers läsinlärning stärkas

Drastiskt ras för läsningen i skolan