Så kan du dra nytta av ny forskning i din undervisning

De senaste rönen från högskolor och universitet kan vara bra vägledning i ditt jobb. Foto: Getty Images

Hur kan forskning användas som stöd i undervisningen? Forskaren Karin Stolpe vid Skolforskningsinstitutet har intervjuat lärare och förskollärare och mejslat fram fem olika områden där forskning kan vara till hjälp.

1. Forskning för att lösa problem

Det har uppstått ett nytt problem i klassrummet: Vad säger forskningen? Under pandemin kunde det handla om hur man bäst genomför digital undervisning, berättar flera av lärarna i intervjuerna. Men det kommer hela tiden nya utmaningar, till exempel när invandringen ökar och fler nyanlända sitter i skolbänkarna. Hur ska de undervisas på bästa sätt? Men det är svårt att överföra forskningsresultat direkt till undervisningen, därför måste läraren alltid omsätta kunskapen så att den fungerar i klassrummet.

2. Forskning för att utveckla och utvärdera

Du känner att det du gör fungerar hyfsat bra, men magkänslan säger att det kan bli ännu bättre. Hur utvecklar jag mig själv och mina elever? Här kan forskningen vara ett stöd. Kruxet är att hitta den nödvändiga tiden för reflektion och för att hinna utvärdera de nuvarande arbetsmetoderna. Utan sådana förberedelser är det svårt att hitta de forskningsresultat som kan hjälpa. Och vilka resultat går faktiskt att tillämpa i klassrummet? Här kan samtal kollegor emellan vara till stor hjälp.

3. Forskning för att hålla sig à jour

Lärare utvecklar sin kompetens genom att utbyta tankar med kollegor, följa
nyhetsbrev, läsa artiklar, delta i grupper i sociala medier. Här kan man höra om ny forskning, men det finns en risk att fästa sig vid forskningsresultat som stödjer de metoder man redan gillar. Därför är rådet att försöka vända sig till fler studier och gärna ta del av forskningsöversikter som ger en bredare bild.

4. Forskning för att veta vad som fungerar

Forskare har tid att noggrant studera vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre, den tiden har sällan lärare. Forskning kan därmed hjälpa dig att tänka nytt, utmana dina under­visningsmetoder. Forskning kan få dig att våga testa metoder som du initialt kan vara skeptisk till, hjälpa dig att ompröva det du tidigare sett som självklart. Forskning kan därtill ge dig stöd när du är skeptisk till ledningens vurmande för en viss metod, hjälpa dig att hitta studier som motsäger ledningens ensidigt positiva beskrivningar.

5. Forskning som motvikt till populära influenser

Vissa föreläsare och böcker tenderar att snabbt bli väldigt populära, inte sällan med hjälp av sociala medier. Här kan forskningen ha en sund och bromsande effekt. Bygger de nya rönen på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” som skollagen stipulerar? Det händer också att etablerade forskare ger ut böcker som inte bygger på gedigen forskning – något som kan genomskådas med noggrann källkritik. Det är inte ovanligt att orden ”forskningen säger” används svepande utan hänvisning till originalkällan.

Här hittar du relevant forskning

Karin Stolpe, som skrivit rapporten ”Erfarenheter av att använda forskning för undervisning – tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar” tipsar:

  • Olika nationella resurscentrum (till exempel NATDID vid Linköpings universitet).
  • Forskningsöversikter hos Skolforskningsinstitutet och andra skolmyndigheter.
  • Sökningar via Google Scholar.

LÄS ÄVEN

Ny satsning ska få igång diskussionerna på NO-lektionerna

Skrivuppgifterna som får eleverna att prestera bättre

Ny studie: Så blir labbarna meningsfulla

Så får du fler att delta på idrotten