Fritidsläraren: Avgörande att Sveriges Lärare driver våra frågor

Nyblivna läraren i fritidshem Tilda Gyllix hoppas att Sveriges Lärare kommer att fortsätta driva frågan om fritidslärarnas roll i skola och fritidshem.

Som nyutexaminerad lärare i fritidshem hade Tilda Gyllix hoppats på att få arbeta med det hon utbildat sig för: undervisning i fritidshemmet och i idrott och hälsa. Men i alla utlysta tjänster förväntades hon jobba som resurs i klassrummet.

Fritidspedagogiks artikel om Tilda Gyllix besvikelse över hur lärartjänsterna i fritidshem är utformade blev fjolårets mest lästa på vår sajt. Den nyblivna läraren i fritidshem beskrev hur hon tittat på runt tio tjänster i Växjö, där hon i samtliga förväntades arbeta som resurs i skolan på förmiddagen. ”Varför har ingen talat om för oss att verkligheten ser ut så här?” sa hon då.

Ett drygt halvår senare har Tilda Gyllix lyckats hitta en lärartjänst i Växjö som hon trivs med. Men problematiken i yrket kvarstår, skriver hon i ett mejl till Fritidspedagogik:

”Det känns bra att så många personer engagerat sig i artikeln och att den blev årets mest lästa. Det är en ständigt pågående, men framför allt betydelsefull diskussion att lyfta.

Det är svårt att med ord beskriva hur viktigt läraryrket är. Vi som arbetar inom skola, oavsett befattning, har en gemensam syn på hur vi med stöd av läroplanen ska bidra till att alla elever ges tid, engagemang och förutsättningar för ett livslångt lärande. Enligt mig ska detta lärande präglas av glädje och känslan av att lyckas. 

Den grundproblematik jag och flera andra lyft tror jag grundar sig i att Sveriges Lärare, lärosäten, rektorer och politiker behöver skapa en samsyn gällande hur lärare i fritidshem ska arbeta och samverka med andra lärare. Vi som arbetar i skolans värld kan inte mer än att lyfta den vardag vi möter i verkligheten. 

I artikeln lyfts att Lärarförbundet, numera Sveriges Lärare, har en ständig dialog med politikerna och att förbundet har ett pågående samtal med Sveriges kommuner och regioner. Det tycker jag är bra och den fortsatta processen är avgörande för vår framtid. 

För mig och flera andra kommer den här frågan vara avgörande för hur våra förväntningar möter verkligheten. Kommer framtiden för mig och andra lärare i fritidshem förändras? Kommer glädjen i yrket att bestå?

Under förmiddagen arbetar jag i ett flexrum, där jag och kollegor undervisar elever individanpassat, och under eftermiddagen arbetar jag som lärare i fritidshemmet. Jag ges goda förutsättningar att lyckas när det gäller individuell och gemensam planeringstid. Jag trivs med min anställning, eftersom jag upplever att vi ställer upp och hjälper varandra att lyckas i ett arbete som inte alltid är enkelt.”

LÄS ÄVEN

Nyexade fritidsläraren: Jag vill inte jobba som elevresurs

Spretigt uppdrag får fritidslärarna att välja skolan

”Uppdraget som utbildad lärare i fritidshem är för stort”