Forskarna: Kartlägg mellanrummen på fritidshemmet!

Eleverna i undersökningen fick fotografera och berätta om sina ”mellanrumsmiljöer”, exempelvis korridorer. Studien gjordes av forskarna Anita Beckman och Marita Lundström. Foto: Getty.

Fritidshemmens ”mellanrumsmiljöer” kan vara barnens favoriter, men de kan också vara platser som väcker obehag. Kartlägg era mellanrumsmiljöer tillsammans med barnen, uppmanar forskarna Anita Beckman och Marita Lundström.

1. Korridorerna – ofta skitiga

Vissa fritidshem har så ont om ändamålsenliga lokaler att barn behöver flytta sina lekar till korridoren. I vilket fall ska barnen passera genom korridorer till toaletter, matsal och andra lokaler. ”Geggigt”, ”smutsigt”, ”stökigt” och ”äldre barn som knuffas” är några av barnens kommentarer. De berättar om ”mörka färger” och om tavlor med läskiga motiv. Korridorernas utsmyckning är inte sällan anpassad till de vuxnas smak snarare än barnens. ”Den är vidrig, jag hatar den”, säger en flicka om ett konstverk med ett stirrande ansikte.

2. Toaletterna – kan vara läskiga

När fritidsbarnen ska förflytta sig mellan lokaler i skolan kan de också behöva gå på högstadiets toaletter, som ofta är smutsiga framåt eftermiddagen. Även de yngre barnens egna toaletter kan vara frånstötande, men därtill kan de vara utformade på ett sätt som gör dem ”läskiga”, som flera barn uttrycker det. Att införa automatisk släckning är ett tecken på ”barnblindhet”, menar forskarna. Känslan av ”icke-kontroll” kan bli stark för en nioåring när det plötsligt blir mörkt på en låst toalett.

3. Skolgården – för att hitta lugnet

En elev i fritidshem kan ha en skoldag som pågår från 7 till 17. En så lång dag utan andrum och avskildhet fungerar inte. Barnen i studien berättar om favoritplatser på skolgården, ett buskage eller ett träd som de kan klättra upp i och prata med närmaste vännerna. ”Här får vi vara i fred”, som ett barn säger. Skolor och fritidshem som saknar naturliga miljöer för avskildhet bör fundera på alternativ. En utflykt till en närliggande park kan både erbjuda platser för andrum och tillfällen att röra på sig ordentligt.

4. Övriga platser – inte sällan oväntade

Skolbibliotek är viktiga rum för återhämtning. ”Vi går dit för att få lugn och ro”, berättar flera barn. Men barnen hittar också egna ”mellanrum” för att komma undan oroliga miljöer: en vrå under en trappa, ett utrymme bakom toaletterna. ”Här kan vi stå på händer, hjula och prata i fred, här är det aldrig fröknar”, berättar två flickor. Redan 2004 konstaterade Barnombudsmannen att var tredje elev saknar platser i skolan där de kan få lugn och ro, vilket rimmar väl med resultaten i denna studie.

Om forskarna:

Anita Beckman är lektor i kulturvetenskap och Marita Lundström lektor i utbildningsvetenskap, bägge knutna till Högskolan Väst. I deras studie ”Hur tänkte dom vuxna då?” intervjuade de ett hundratal elever på fyra skolor, varav ett 60-tal elever på tre fritidshem, i en mindre kommun i Västra Götalandsregionen. De bad eleverna att fotografera och berätta om sina ”mellanrumsmiljöer”.

LÄS OCKSÅ

Egna lokaler viktigt för kvaliteten

För stora barngrupper på fritidshemmen – kräver lag om maxtak

Jorden runt på sommarfritids

Eriksson: Utåtagerande beteende bör inte vara vår högsta prioritet