Frihet med tydliga mål

Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Ärligt ifrågasättande och gemensamma mål är hörnstenarna i samarbetet mellan Linda Blixt, specialpedagog och förstelärare på Långbrodalsskolan i Stockholm, och hennes rektor Silvana Carinci.

Under förra läsåret läste Elevhälsan på Långbrodalsskolan SPSM:s webb­baserade utbildning ”Att höja elevens skolkompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”. Parallellt läste lärarna Skolverkets fortbildning ”Specialpedagogik för lärande”.

Berätta om betydelsen av dessa utbildningar! 

Linda: De är en naturlig del av strukturbyggandet, för att vi ska fungera som stöd för skolans pedagogiska arbete. Och Silvana ger oss förstelärare möjlighet till gemensamma diskussioner för att löpande följa upp det specialpedagogiska arbetet på hela skolan.

Silvana: Elevhälsan är navet på en skola och det primära arbetet utgår alltid från elevens behov. För att bygga upp ett sådant arbetssätt krävs en gemensam målbild, mandat i arbetslagen och kunskap.

Linda Blixt & Silvana Carinci

Linda Blixt
Ålder: 46 år.
Bor: I Älta i Nacka.
Gör: Specialpedagog sedan 2004.
Bäst med yrket: Möten med elever.
Mest fascinerad av: Elevers utvecklingspotential.

Silvana Carinci
Ålder: 62 år.
Bor: I Saltsjö-Boo i Nacka.
Gör: Rektor sedan 2004.
Bäst med yrket: Kunna medverka till att eleverna får en bra skolgång. 
Mest fascinerad av: Att få ta del av vuxnas och barns olika perspektiv. Kraften i att tillsammans kontinuerligt förändra skolan utifrån behov och kunskap.

Varför fungerar just ni två så bra tillsammans?

Linda: Jag tror att det beror på att vi alltid har varit ärliga mot varandra. Redan på vår första skola där vi ­arbetade tillsammans ­vågade jag ifrågasätta men också ge förslag på ­alternativa lösningar.

Silvana har alltid lyssnat in även om vi inte alltid tyckt lika, och vi har kunnat diskutera och framföra våra respektive åsikter och ståndpunkter utifrån våra olika uppdrag. Hon har dessutom alltid gett mig frihet under ansvar att planera mitt eget schema utifrån de behov jag ser.

Lindas & Silvanas 5 tips

  1. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna måste samarbetet mellan alla på skolan fungera – specialpedagog, rektor, biträdande rektor, lärare och fritidspedagoger.
  2. För att lyckas är det viktigt med tydliga gemensamma mål och en systematik för elevhälsoarbete. 
  3. En annan förutsättning är ett arbetslag som befruktar varandra och har en viljeriktning att arbeta både förebyggande och operativt med elever.
  4. När åtgärder och behov diskuteras är alla olika professioner viktiga, besluten ska vila på en grund där olika perspektiv tas tillvara.
  5. Rak och ärlig kommunikation – en förutsättning för att vår paroll ”frihet under ansvar” ska fungera.