”Har AI redan blivit en klassfråga?”

”Vi måste överväga hur vi kan garantera likvärdigheten för eleverna”, skriver Håkan Karlsson, kommunlektor och lärare.

”Historiskt har vi strävat efter att ge elever likvärdig tillgång till datorer och internet – så kanske det är dags att vi börjar överväga hur vi kan göra detsamma för AI-teknologin”, skriver Håkan Karlsson, kommunlektor och lärare.

LÄS ÄVEN: Lärare: Undvik inte AI – lär dig hantera den

Artificiell intelligens (AI) tycks vara på väg att bli, eller kanske redan har blivit, en likvärdighets- och klassfråga i och utanför skolan.

De stora språkmodeller som nyligen introducerades för den stora allmänheten har på kort tid visat potential att förändra stora delar av samhället. Skolan är inte undantagen. På gott och ont.

Håkan Karlsson.

Möjligheterna tycks oändliga. Nyligen använde jag exempelvis ChatGPT (från OpenAI) för att skapa en studiecoach som elever kunde använda för att förbereda sig inför prov. Denna "study-buddy" har möjlighet att ge eleverna ett extra stöd både i och utanför klassrummet.

Väcker frågan om klassklyfta

Efter att ha testat detta verktyg på ett stort antal intresserade elever och med olika GPT-modeller (versioner av OpenAI:s språkmodell), observerade jag en betydande prestandaskillnad baserat på modellens kvalitet. De mer avancerade modellerna kostar mer, men erbjuder extremt kompetent och individanpassad feedback, i vissa fall nära på jämförbar med vad en privatlärare skulle kunna åstadkomma.

Gratisversionerna av dessa språkmodeller är mer begränsade och ger inte lika effektiv feedback. Detta väcker frågan om vi redan nu bevittnar en klassklyfta inom AI.

Tekniken och verktygen, som ChatGPT, har potentialen att minska klassklyftorna genom att exempelvis erbjuda stöd hemma åt elever som inte har tillgång till detta på hemmaplan eller genom att göra det enklare att möta vissa individuella behov i klassrummet.

Måste garantera likvärdigheten

Här kan den nya tekniken stötta skolans kompensatoriska uppdrag. Men om tillgången till detta stöd är beroende av ens ekonomiska resurser, riskerar vi att återigen skapa en situation där endast de mest förmögna kan få tillgång till detta stöd.

Utmaningen blir då att förhindra att skolan faller i denna fälla och istället utforska hur AI kan användas som ett verktyg för jämlikhet snarare än att förvärra klassklyftorna.

Vi måste överväga hur vi kan garantera likvärdigheten för eleverna. Precis som med persondatorer, internet och mobiltelefoner kommer den nya AI-tekniken att påverka stora delar av vårt samhälle. Historiskt har vi strävat efter att ge elever likvärdig tillgång till datorer och internet, så kanske det är dags att vi börjar överväga hur vi kan göra detsamma för AI-teknologin.

Finns inga enkla lösningar

I en tid då vi möter denna nya teknik och behovet av kompetensutveckling bara växer, står många skolor inför tuffa ekonomiska besparingskrav. Det är en utmanande kombination. Effektiv teknikanvändning kan underlätta och effektivisera en del processer, men den kan inte ersätta lärarresurser. Om lärare ges möjlighet att utveckla sin kompetens inom AI, finns det dock hopp om att lätta på bördan något.

Som alltid finns det inga enkla lösningar. Det viktigaste är att inleda utvecklingsarbetet omedelbart. På nationell nivå krävs strategier och visioner och på lokal nivå behövs planer för kompetensutveckling och fortsatta dialoger.

Håkan Karlsson, kommunlektor och lärare i Åstorps kommun

  • Detta är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna och inte Vi Lärares.

LÄS MER:

5 saker lärar bör veta om ChatGPT

Forskaren: AI kan göra skolan hälften så lång

AI-boten satte samma betyg som lärarna

”Därför riskerar AI att göra oss mindre kompetenta”