Tummen upp för ökat statligt ansvar för skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Sveriges kommuner och Regioner vill inte förstatliga skolan – men gör tummen upp för ett ökat statligt ansvar.

Den särskilde utredaren för ökat statligt ansvar i skolan, Thomas Persson har kommit fram till att skolan i Sverige inte är likvärdig. På måndagen lämnade han över "Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan" till skolminister Lotta Edholm (L).

Thomas Persson säger att ”han har svårt att se hur den ska bli mer likvärdig utan att staten tar över ansvaret”.

– Kompetensutvecklingen (på skolorna) är väldigt beroende av vilken huvudman man råkar arbeta för, säger han till TT.

Den särskilde utredaren för ökat statligt ansvar i skolan, Thomas Persson har kommit fram till att skolan i Sverige inte är likvärdig.

Utredningen har två huvudalternativ. Det ena handlar om ett "fullgånget förstatligande av den offentliga skolan". Det skulle ta tjugo år att genomföra.

– Kommunerna, som är närmre elever och föräldrar, har bättre förutsättningar att fatta de vardagsbeslut som påverkar dem. En trygg och likvärdig skolgång är också beroende av samarbete med andra kommunala verksamheter, exempelvis socialtjänst och kulturverksamheter, säger Peter Danielsson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till TT.

SKR välkomnar utredningen, men tycker att ett förstatligande är en felriktad och alldeles för stor förändring.

– Av det som vi har hört hittills så finns det ingenting som tyder på att ett förstatligande skulle lösa skolans problem. Tvärtom skulle det bli en lång process som skulle ta fokus, under 20 år, från arbetet för att eleverna ska klara kunskapskraven. Kommunerna ser hellre ökade satsningar på lärarutbildningen och högre krav på huvudmännen, säger Peter Danielsson till TT.

– Att plocka ut skolan från kommunal styrning är inte en bra idé.