Eleven till vinnaren av Pennsvärdet: ”Som lärarnas Nobelpris”

Skolminister Lotta Edholm delade ut Pennsvärdet till vinnaren Anna-Linnéa Olsson under en ceremoni. Foto. Filippa Ljung

Anna-Linnéa Olsson fick ta emot Pennsvärdet av skolministern på en ceremoni på Berättarministeriet.
– Det är roligt att få dela ut ett så viktigt pris till någon som Nea som gör skillnad för eleverna där det behövs som allra mest, säger Lotta Edholm.

Anna-Linnéa Olsson har bytt vardagen på Rösjöskolan i Sollentuna mot prisutdelningen av Pennsvärdet i Berättarministeriets lokaler på Observatoriekullen i centrala Stockholm.

– Det är verkligen hedrande. Innan jag åkte hit kom en av mina gamla elever fram och sa ”Det är ju lärarnas Nobelpris som du ska få”. Det var väldigt gulligt, säger hon.

Juryn – där bland andra förra utbildningsministern Anna Ekström sitter – berättade att det var många bra kandidater i år, en att de fastnade särskilt mycket på Anna-Linnéa Olsson sätt att arbeta.

Men även på den filosofi som genomsyrar hennes lärargärning:

– Där andra säger att det inte går…där visar Nea att det går, säger skolminister Lotta Edholm när hon läser upp motiveringen innan Anna-Linnéa Olsson håller sitt tacktal:

Anna-Linnéa Olsson och Lotta Edholm under prisutdelningen av Pennsvärdet. Foto: Filippa Ljung

”Varje lärdom är som en pärla på livets halsband”

”Jag tänker på livet som ett pärlhalsband där varje ny upplevelse, lärdom, person och insikt är en pärla. Dessa pärlor påverkar vem man blir och hur man fortsätter att utvecklas. Många av dessa pärlor hör till mitt yrkesliv som lärare. Det är detta pärlhalsband som ligger till grund för den finaste utmärkelsen jag kan tänka mig. 

Jag har arbetat på ”typiska skolor”, där får man också arbeta hårt. Men på en skola som vår måste man gå in helhjärtat med både kropp och själ, vilket kan vara arbetsamt. Men varje dag går jag till jobbet med förvissningen om att jag gör skillnad för någon – inte bara idag utan kanske för hela livet.

Jag vill tacka juryn som efter mycket arbete kände att just mitt arbete stod ut bland övriga nominerade. 

Jag vill tacka Berättarministeriet för förtroendet att få representera er viktiga utmärkelse Pennsvärdet detta år. 

Vidare vill jag tacka min rektor Maria som har nominerat mig till Pennsvärdet, vars fina beskrivning av mig fick er nyfikna och för hennes stöd och tilltro till mig i mitt dagliga arbete. 

Sist vill jag tacka min man, som redan som 20-åring ansåg att jag skulle passa som lärare och fick mig att söka in till lärarutbildningen. Tack vare honom har jag hunnit stötta många barn en liten bit under en bit av deras livslånga lärande!

Tack!”

Vinnaren av Pennsvärdet 2023

  • Namn: Anna-Linnéa Olsson
  • Smeknamn: Nea.
  • Skola: Rösjöskolan, Sollentuna
  • Årskurs: Lågstadielärare
  • Antal år som lärare: 16 år
  • Antal år på Rösjöskolan: 8 år
  • Sagt om Anna-Linnéa:  ”Nea möter alla elever utifrån deras förutsättningar och skapar lärandesituationer för alla elever oavsett elevens bakgrund. Med oerhörd hög tilltro, höga förväntningar och genuin omtanke för varje elev skapar hon de bästa förutsättningarna.”
    Maria Töverud, rektor Rösjöskolan

Juryns motivering:

”Anna-Linnéa är en sann förebild för både elever och kollegor. Genom sin breda ämneskunskap, pedagogiska förmåga, nyfikenhet och tilltro till varje elev stärker hon såväl elevgruppen som varje individs agens. Att vara elev i Anna-Linnéas klassrum innebär en tilltro till sig själv och sina tankar, förmåga att agera kritiskt tänkande samt lust att vilja och våga lära. Tillsammans med sina klasskamrater och en engagerad lärare som utmanar och är närvarande i hela lärandeprocessen.

I Anna-Linneas klassrum är språkutvecklingen central för allt kunskapande. Anna-Linnea arbetar strukturerat i såväl formella som informella former och framförallt, med kreativa arbetssätt. Genom samhörighet och samarbete ges alla elever chans att uttrycka sig och finna svar tillsammans. Hon rustar inte bara sina elever för i dag, utan också för ett livslångt lärande där samhörighet och fritt tänkande är grundpelare.

Anna-Linnéa ser till att varje elev är rustad att nyttja kraften i ögats förmåga att ta till sig text, handens styrka i att kunna forma ord, tankens kraft i att ha en hög tilltro till sig själv och förmågan att vilja och våga lära. En lärargärning som är grundad i det kompensatoriska uppdraget att utbilda nästa generations samhällsmedborgare att våga och vilja ta plats i samhället. Där andra säger att det inte går, visar Nea att det går.”

LÄS MER: Hon prisas med Pennsvärdet – ”Språket står i centrum”