De forskar om segregationsexperimenten

Karin Flensner forskar på effekterna av integrationsexperimenten i skolan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Hur upplever lärare, rektorer och elever det att vara del av ett politiskt försök att minska skolsegregation? Det ska två forskare från Högskolan Väst presentera i början av nästa år.

Flytt av elever, nedstängda skolor, bussning av elever, nybyggda skolor – de politiska försöken att minska skolsegregationen har varit många under de senaste årtiondena. Men hur känns det att vara del av ett sådant experiment, även om syftet må vara gott? Det ska Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, och Ylva Svensson, docent i psykologi, från Högskolan Väst presentera nästa år.

– Vi är i slutfasen av arbetet och ska göra det sista av vår datainsamling i början av hösten, säger Karin Flensner.

Forskarna har, på uppdrag av Trollhättans kommun, följt vad som hänt vid nedläggningen av mellan- och högstadiet på de kraftigt segregerade skolorna Kronan och Frälsegården. Vid skolstarten hösten 2021 erbjöds sammanlagt några hundra elever plats på andra skolor i östra och västra Trollhättan.

Forskarna har intervjuat elever, lärare och rektorer för att få reda på hur de upplever flytten. De har observerat undervisningen i klassrummen och i skolmiljön och mäter också inkluderingen och delaktigheten i en enkätundersökning.

Karin Flensner och Ylva Svensson har försökt få svar på vilka faktorer som bidrar till eller försvårar inkludering och likvärdighet på skolorna som tar emot eleverna. Man har också undersökt hur den sociala och språkliga miljön påverkar elevernas lärande. Och hur elever som flyttas upplever sin nya skola och hur de som redan går på skolan ser på situationen. Resultatet väntas presenteras nästa år.