Lärarfackligt arbete i krigets skugga

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Få hade kunnat ana att vi plötsligt skulle befinna oss i skuggan av ett krig i vårt närområde. Kriget har kommit oss nära och sätter vår vardag i perspektiv.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Som lärare får vi möta både oro och rädslor kring Ukrainakriget. Från barn och elever och ibland även från föräldrar. Som kollegor hjälps vi åt att göra det som händer pratbart och någorlunda greppbart. Så gott det nu går att göra krig greppbart. 

Kriget har redan medfört många tusentals döda, ännu fler skadade och miljoner människor­ har drivits på flykt från sina hem. En del har kommit till Sverige för att få skydd och fler lär komma ju längre kriget fortsätter. 

Regeringen, SKR och berörda myndigheter behöver agera snabbt för att organisera skolgången för de ukrainska barn som ges skydd här. Det är så klart ett måste. Samtidigt är det viktigt att vi lärare ges rimliga förutsättningar. För att klara undervisningen av kanske tiotusentals ukrainska barn kommer det att krävas resurser och en hel del särskilda lösningar. Vi lärare står redo att dra vårt strå till stacken, men vi kan inte göra det utan att de resurser som behövs också kommer att finnas. 

De fackliga frågorna kan i det här perspektivet kanske te sig futtiga. Men trots allt så är vi skyldiga att ta ansvar också i den här svåra situationen. Ansvar som medborgare i ett fredligt och demokratiskt land. Och ansvar för vår fackliga och professionella yrkesvardag. 

Till skillnad mot våra kollegor i Putins Ryssland kan vi bilda fria och oberoende fackföreningar. Föreningar som går ut på att göra världen bättre genom att driva på för bättre villkor för ett av världens viktigaste yrken. Ett yrke vars yttersta syfte går ut på att sprida kunskap. Ett fritt läraryrke bygger demokrati. Och demokrati är nog det som maktens män i Ryssland mest av allt fruktar. 

Vårt arbete, vårt yrkes yttersta syfte och den värdegrund som vi i Lärarförbundet förenas bakom – ja allt det – är själva motsatsen till det vidriga krig som kommenderats fram mot Ukrainas folk. Mot vanliga civila människor. Ja, till och med mot barn. Så klart har vi all vår solidaritet med Ukraina. Och så klart glömmer vi inte det när vi idogt, stegvis och demokratiskt arbetar med att göra lärare och skolledares röst starkare på hemmaplan – och på så sätt vårt demokratiska samhälle ännu bättre.

För trots att Ukrainakriget skakar om, får oss att stanna upp och tänka på annat än våra egna vardagsproblem, så har vi ansvar för att leva våra vanliga liv likafullt. Barn och elever ska ha sin undervisning. Det lärarfackliga arbetet behövs för att få till stånd så bra förutsättningar för vårt yrke som möjligt. Det arbetet är också ett sätt att göra motstånd mot antidemokratiska krafter.

LÄS ÄVEN:

Så många ukrainska elever kan vara på väg till Sverige

Lärarförbundet: Det här krävs för ett bra mottagande av ukrainska elever