”Varför är min chef med i mitt fackförbund?”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarförbundet vill vara en samlande och enande aktör, skriver Lärarens expert Lars Svensson.

Varför ska jag vara med i samma förbund som min chef?

Svar: Lärare och skolledare är två yrkesgrupper inom samma profession. Många fackförbund organiserar flera grupper och den stora majoriteten organiserar både medarbetare och chefer.

Fackförbund ger skydd och stöd i medlemmars anställning. Skolledares arbetsmiljö och förutsättningar får direktpåverkan på lärarna. Därför finns ingen motsättning i att driva fackliga professionsfrågor för både chefer och medarbetare. Lärarförbundet hjälper rektorer i deras roll som anställda, exempelvis om de hotas av varning eller uppsägning. Förbundet hjälper dem inte i deras roll som chef/arbetsgivare, om de själva varnar eller säger upp någon.

Yrkesgruppen skolledares anställningar och frågor skiljer sig ibland en del från lärares. Därför finns förtroendevalda skolledarombud lokalt och anställda skolledarombudsmän i regionerna. Inom Lärarförbundet finns också en nationell skolledarstyrelse som hanterar nationella skolledarfrågor och lokala skolledarstyrelser/ombud som hanterar frågor lokalt.

Ett annat förbund som organiserar lärare, har pekat ut just yrkesgruppen skolledare som en grupp de inte vill ha med. Jag vet inte exakt varför de gjort detta, men kan konstatera att de flesta andra förbund och Lärarförbundet har valt en annan väg. Lärarförbundet vill vara en samlande och enande aktör. Vi söker styrka genom gemenskap – inte genom exkludering.

Finns det fördelar av att ha lärare och skolledare i samma förbund?

Svar: Ja, och den största fördelen är att lärare och skolledare har ett gemensamt samhällsuppdrag. För barn/elevers skull är det viktigt att de drar åt samma håll. Om politiker vill ändra i uppdraget blir Lärarförbundet också den tyngst vägande parten att föra dialog med eftersom vi talar för både skolledare och lärare.

Blir min lön sämre av att vara med i samma förbund som min chef?

Svar: Löneutvecklingen för dig som lärare styrs i huvudsak av marknadskrafter och kollektivavtal. Kollektivavtalet för den kommunala skolsektorn är tongivande för alla övriga avtal på skolområdet. Här är Lärarförbundet den överlägset tyngsta fackliga parten, tack vare storlek och att förbundet organiserar alla grupper som avtalet omfattar, inklusive lärare och skolledare. Det ger en fördel i förhandlingssituationen och därmed också för medlemmarna. Så nej, snarare bättre.