”Måste jag använda min privata mobil på jobbet?”

Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Hur ska man som lärare agera när föräldrar söker kontakt på den privata telefonen? Vår expert svarar på era frågor.

Fråga: Jag har jobbat som lärare i många år och har alltid förväntats använda min privata telefon vid kontakt med vårdnadshavare på till exempel eftermiddagar. Det är ett problem då jag ofta blir kontaktad på min fritid, när vårdnadshavarna sparat mitt nummer. Jag får ingen ersättning av arbetsgivaren för att min telefon används och blir dessutom störd på fritiden. Är det här verkligen rimligt – och vad kan jag kräva?

Svar: Har privat telefon diskuterats när ni kom överens om anställningen? Har du, som du skriver, under en längre tid använt din privata telefon i arbetet kan din arbetsgivare anse att du har accepterat detta och att du ska fortsätta med det. Hittar ni inte en lösning, ta stöd av ditt ombud eller Lärarförbundet Kontakt.

Det finns ofta en kultur och en förväntan om att lärare ska kunna kontaktas utanför skoltid och många lärare ställer upp på det, i olika utsträckning. För lärare med ferieanställning är också ”spontana elev- och föräldrakontakter” något som ingår i förtroendearbetstiden. Detta innebär inte att lärare kan förväntas ha jour- eller beredskap dygnet runt.

Ombudsman Mats Andersson svarar på era arbetsrättsliga frågor.

Dygnsvila, återhämtning och fritid har även vi lärare rätt till och din arbetstid är inte obegränsad. Därför är det lämpligt att ni på skolan, tillsammans med rektor, för en diskussion och sedan informerar om hur elever och föräldrar kan kontakta er samt hur snabbt och på vilka tider ni kan förväntas svara.

Kontakter med elever och föräldrar är en del av ditt arbete och ska hinnas med på arbetstid. Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö och att du har förutsättningar att utföra ditt arbete på det sätt som förväntas. Kanske är det lämpligt att du kan nås på telefon, ibland. Då bör arbetsgivaren tillhandahålla eller bekosta telefonen. Om arbetsgivaren står för telefonen blir det enklare att avgränsa tillgängligheten i tid och kostnaderna för arbetssamtalen. Du ska inte behöva betala för att utföra ditt jobb. Inte via telefonräkningen, med en dålig arbetsmiljö eller en ständigt störd fritid.

”Har jag rätt att säga nej?”

Fråga: Jag arbetar heltid på högstadiet. På grund av sjukskrivningar är jag just nu den enda med behörighet vissa ämnen. Rektorn har frågat om jag kan sambedöma med de olegitimerade vikarierna och skriva på alla betyg. Vad innebär det arbetsmässigt om jag säger ja? Med tanke på att jag redan arbetar heltid. Har jag rätt att säga nej?

Svar: Eftersom du redan arbetar heltid bör den första diskussionen med rektor utgå från hur mycket tid ni kan anta att uppdraget med sambedömning kan förväntas att ta. Några generella regler om antal timmar är svårt att sätta upp eftersom det beror på de olegitimerade lärarnas tidigare erfarenhet och kompetens, samt ämne och antal elever. I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning framgår det tydligt att rektorn ska skapa förutsättningar och rutiner för sambedömningen och att tillräcklig tid ska avsättas. Du ska dock inte behöva delta i kollegornas undervisning eller samla in eget bedömningsunderlag. En legitimerad lärare som sambedömer med en obehörig lärare går alltså inte i god för sin kollegas arbete eller hur enskilda underlag har värderats.

När ni kommit överens om vilken tid som behövs för sambedömningen, måste dina nuvarande arbetsuppgifter minska i motsvarande omfattning. Bäst blir det om du och din chef gör prioriteringen tillsammans. Betygsättning är ett arbete som ska hinnas med på reglerad arbetstid. Att säga nej till sambedömningen råder jag dig inte till. Men du har inte skyldighet att arbeta gratis på din fritid. Om tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter, berätta om det för din chef och var tydlig med vad som inte hanns med.