Fråga experten: ”Sjuk på lovet – vad gäller då?”

Vad gäller med ersättning om du som lärare blir sjuk på lovet? Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Hans Flygare berättar vad som gäller om du vill jobba hemifrån eller om du blir sjuk under lovet.

Hans Flygare.

Vad gäller om jag som ferieanställd blir sjuk under lovet? Kan jag få igen ledigheten om jag sjukanmäler mig till min arbetsgivare?

Svar: Det beror på vilket kollektivavtal du har. I det kommunala ferieavtalet får du inte igen den lediga tiden i form av ekonomisk ersättning eller annan ledighet. Det beror på att du under sommarlovet har ferie som du tjänat in under läsåret. Alla övriga lov är så kallade arbetsfria dagar där du har lön som vanligt.

Om du är sjuk på jullovet eller andra lov och sjukskriver dig får du ett karensavdrag och sedan sjuklön från arbetsgivaren, dag 2–14. Sjuklönen motsvarar cirka 80 procent av din lön.

Om du är sjuk under lovet, inte anmäler det till arbetsgivaren och är tillbaka i arbete innan lovet är slut händer ingenting. Du får då lön som vanligt. Som kommunalt ferieanställd finns alltså ingen anledning att sjukskriva sig under lovet annat än om det är på grund av en arbetsskada, då är kopplingen till sjukdomen mycket viktig.

I både Almega- och KFO-avtalet räknas jullovet som ferie. Om du är sjuk under ferien utgår ferielön, eftersom ferielönen redan har tjänats in. Sker insjuknandet före julferien får du först ett karensavdrag och sedan sjuklön från arbetsgivaren, som motsvarar cirka 80 procent av din lön, tills julferien inleds. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden därefter behöver du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du kan inte få igen de dagar du varit sjuk vid ett annat tillfälle, men när Försäkringskassan betalar ut sjukpenning får du däremot både sjukpenning och ferielön samtidigt.

Andra regler gäller om du är ferieanställd inom andra avtalsområden, exempelvis Arbetsgivaralliansen eller staten.

Oavsett var du arbetar gäller att om sjukdomen är kopplad till en arbetsskada är det mycket viktigt att gå till läkare och få det bedömt. Informera arbetsgivaren som ska göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Det kan ha betydelse om du senare ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Jag är gravid – kan jag jobba hemifrån sista månaden innan beräknat förlossningsdatum?

Svar: Generellt kan du inte det, så du måste kontakta chefen och föra en dialog hur du kan göra. Ta med ditt skyddsombud i samtalet. Under samtalet kan ni göra en riskbedömning för dig och riskerna som finns runt dig. Bestäm åtgärder som leder till att du känner dig trygg.

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Då är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren undanröja risken, och om det inte går, omplacera till ett säkrare arbete. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning (AFS 2007:5)

Kan jag ”vabba” på lovet om mitt barn blir sjukt?

Svar: Nej, för att kunna få ersättning för tillfällig vård av barn måste du ha avstått arbete och på dina arbetsfria dagar eller ferie finns ju inget arbete att avstå ifrån.

Om jag är sjuk och har sjukpenning från Försäkringskassan, är det då smart att friskskriva sig när lovet börjar? Ersättningen blir ju högre då?

Svar: Nej! Du ska vara mycket försiktig med att friskskriva dig om du inte är helt frisk under lovet – skulle du fortfarande vara sjuk efter lovet kan det bli problem att återigen få sjukpenning.