Fråga experten: ”Måste jag ta över kollegans uppgifter?”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Täcka upp för kollega som slutat, och för lite förtroendearbetstid. Här svarar Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet på era frågor!

Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.

Fråga: Jag är gymnasielärare i en kommun och funderar över vårt nya schema. En kollega slutade nyss och ingen ny är på plats än. Rektor vill att jag tar delar av kollegans arbete. Hur ska jag svara på det?

Svar: Red ut allt – i förväg! Hinner och orkar du med allt? Var tydlig och konkret. Särskilt du som har förtroendearbetstid.

Arbetstidsschemat ska följa ditt arbetstidsavtal och alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Dina arbetsuppgifter ska vara dimensionerade efter din arbetstid och dina övriga förutsättningar. Tillkommer arbetsuppgifter utöver de planerade behöver några andra minska i samma omfattning för att ramen ska hållas.

Arbetsuppgifter som arbetsgivaren reglerar ska hinnas med på reglerad arbetstid. Även om detta inte blir möjligt på grund av att nya eller för många arbetsuppgifter läggs på dig, ska de fortfarande utföras på reglerad arbetstid – eller inte alls. Men när sådant arbete behöver utföras på tid utanför ditt ordinarie arbetstidsschema finns det risk att arbetsgivare tänker att arbetet sker på förtroendearbetstid eftersom inget övertidsarbete är beordrat, och de nya arbetsuppgifterna kan utföras inom ordinarie arbetstidsschema. Därför är det viktigt att reda ut i förväg om arbetsuppgifter behöver prioriteras bort eller utföras på övertid och ersättas därefter!

 

Fråga: Min förtroendearbetstid räcker inte till för att hinna med allt arbete som hänger ihop med undervisningen. Om jag måste jobba på min fritid säger chefen att jag får ta timme mot timme.

Svar: Om du måste ”jobba på din fritid” behöver du diskutera ditt uppdrag och din arbetstid med din chef. Antingen kan du få utrymme under din reglerade arbetstid genom att andra uppgifter prioriteras bort eller så kan ditt uppdrag med och kring undervisningen minskas. Om din chef menar att du får ta kompensationen från den reglerade arbetstiden är det en bra början för ett resonemang om att det arbete som ger kvalitet i undervisningen måste prioriteras framför andra arbetsuppgifter. Att göra det tillsammans, redan i planeringen, gör prioriteringen mer tydlig och genomtänkt. Övertidsarbete på förtroendearbetstid ger inte rätt till kompensation. Beordrat eller godkänt övertidsarbete ska å andra sidan ge bättre ersättning än timme för timme.

 

Fråga: Mitt arbetstidsschema börjar samtidigt som förskolan öppnar. Men jag behöver vara där minst 15 minuter innan för att hinna låsa upp, tända och ställa i ordning. Dessutom kan vi få ett sms på kvällen från rektorn som säger att vi måste öppna morgonen efter om en kollega blivit sjuk.

 

Svar: Barns och elevers schema är inte lärarens schema. Den tid du måste vara på arbetet för att kunna utföra dina arbetsuppgifter är arbetstid och ska synas i ditt arbetstidsschema. Att ställtid finns med i planeringen är viktigt, både för att beräkna arbetstiden korrekt och för att den dagliga planeringen ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. Både arbetet innan barnen kommer till förskolan och arbetet efter att sista barnet blivit hämtat ska finnas med i arbetsschemat. Även tid för rast och paus ska finnas i den dagliga planeringen.

Får du med kort varsel arbeta utöver ditt ordinarie arbetstidsschema ska du ersättas för övertid eller förskjuten arbetstid. Ersättningen för sådant arbete är högre än vanlig timlön och styrs av kollektivavtalet.

Fråga oss!

Här kan du ställa dina egna frågor: https://www.lararforbundet.se/kontakt