Segregerad skola leder till likadant kärleksliv

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Att Sverige och den svenska skolan är segregerad är nog de flesta överens om. Men vad får den för konsekvenser för elevernas framtida val? Det har Debbie Lau vid Göteborgs universitet undersökt. En slutsats är att så länge alla grupper söker sina likar för kärlek och arbete förstärks segregationen.

63 procent fann en partner med utländsk härkomst

Illustration: Romualdo Faura

Av de elever med utländsk bakgrund som gick i den svenska skolan 1988 hade 44 procent av dem 15 år senare en partner som även hen hade utländsk härkomst. Tolv år senare hade den siffran ökat till 63 procent.

Segregationen ökade

Illustration: Romualdo Faura

1988 hittade 31 procent av dem en kärleksvän från samma region vilket sedan hade ökat till 50 procent  år 2000. Det betyder i praktiken att segregationen kontinuerligt ökade under den undersökta tiden.

Illustration: Romualdo Faura

Ännu tydligare trend i segregerade skolor

För de elever med utländsk bakgrund som gick i en skola där flertalet av skolkamraterna kom från invandrade familjer är trenden än tydligare. För dem ökar sannolikheten att de ska välja en partner från sitt ursprungsland med ytterligare sju procent. Och med tolv procent att de framtida arbetskamraterna kommer från samma område.

 

Illustration: Romualdo Faura

Av elever från”svenska” familjer fann forskaren att 91,4 procent av dem 15 år senare hade en partner med samma bakgrund. Oavsett om de hade gått i en skola med många invandrare eller i en med stor andel svenskar.

Om avhandlingen:

”Empirical Essays on Education and Health Policy Evaluation” av Debbie Lau vid Göteborgs universitet. Forskaren har matchat alla elever som gick i den svenska skolan från 1988 till 2000 mot en lång rad olika register.