Så undviker du fusk i coronatider

Den digitala undervisningen på distans försvårar för lärare att kontrollera att inte elever fuskar vid exempelvis prov. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Distansundervisning ställer nya krav på hur man mäter elevernas kunskaper – och genomskådar fusk.

Betygsunderlagen måste vara giltiga och tillförlitliga, men hur garanteras det när undervisningen är digital och elever jobbar hemifrån? Under ett matteprov på distans skulle en utomstående person mycket väl kunna befinna sig på andra sidan dataskärmen, vara helt osynlig och hjälpa eleven.

Coronaviruset har utmanat lärarnas kreativitet kring examinationsuppgifter inför betygssättningen. Rent tekniskt går det att genomföra ett säkert matteprov, där ett digitalt läromedel övervakar vad som händer på datorn medan läraren följer provdeltagarna i direktsändning med både ljud och bild. På så sätt går det att få bort det mest uppenbara fusket, men det finns ändå en möjlighet att en elev har en mobiltelefon i knäet som fusk.

Michael Sundqvist, lärare Bromangymnasiet, Hudiksvall

– Vi har hög tilltro till våra elever, men vi matematiklärare kom ändå fram till att hålla matematikproven i skolan i grupper om nio elever i klassrummet, tillsammans med en lärare som övervakar, säger Michael Sundqvist, matematiklärare på Bromangymnasiet i Hudiksvall.

– Allt för att minimera eventuellt fusk så att betygen ska bli så rättvisande som möjligt.

”Bedöm inte otillförlitligt underlag”

På Skolverket har man ingen tydlig bild att fusket skulle ha tilltagit i och med distansundervisningen orsakad av coronapandemin. Skolverket har helt enkelt inte gjort någon sådan undersökning. Fusk och försök till fusk har alltid förekommit i skolans värld och att fuska är allvarligt.

Hannes Theander, utbildningsråd på Skolverket.

– Det är ju elevens kunnande du som lärare ska bedöma och då är det viktigt att du gör det på tillförlitliga underlag, säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket. Om du bedömer att ett underlag inte är tillförlitligt ska det inte tas med i bedömningsunderlaget.

Det finns webbplatser på nätet som publicerar färdiga elevarbeten. Michael Sundqvist berättar att han har en kollega i ett samhällsorienterande ämne vars elev hade lämnat in ett fullödigt elevarbete, men som vid muntlig kontroll inte visade sig ha en aning vad hen hade skrivit om i sin inlämningsuppgift.

– Ja, det är klokt att stämma av skriftliga inlämningsuppgifter muntligt med den elev som lämnat in en uppgift som starkt avviker mot tidigare prestationer, säger Hannes Theander.

– Då får man ganska snabbt en uppfattning om eleven faktiskt tagit ett stort kunskapskliv eller använt otillåtna hjälpmedel.

Betygen är särskilt viktiga i årskurs nio och i årskurs tre i gymnasiet.

– Jag uppfattar att lärare, trots den annorlunda situationen som corona orsakat, ändå har hittat metoder att ge eleverna tillförlitliga, betygsgrundande uppgifter, säger Hannes Theander och påminner:

– Det är viktigt att tänka på att betygssättning enbart ska grunda sig på elevens kunskaper. Fusk kan med andra ord leda till underkänt betyg om läraren inte har tillräckligt med underlag för att sätta betyg.

Tre råd för att undvika betygsfusk i coronatider

  • Hitta på uppgifter som är resonerande, där eleven måste svara utifrån sig själv och inte kan kopiera andras arbeten.
  • Använd plagiatkontroller. Det finns textigenkännande databaser på nätet som avslöjar om texter är kopierade eller är arbeten gjorda av andra. Urkund.com heter en.
  • Använd en videomöteslösning och skapa uppgifter som eleverna få lösa i realtid. Sedan diskuterar ni det hela tillsammans live med varandra.