DEBATT: Barnen förtjänar välfungerande skolbibliotek

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

För att rätt bok ska hitta fram till rätt elev vid rätt tillfälle behövs en kvalitativ skolbiblioteksservice. En skolbibliotekarie som hinner orientera sig i utgivning, bygga upp ett bra bestånd och veta hur man får tag på böcker som inte står i de egna hyllorna, som böcker på olika språk och även tillgängliga medier. En skolbibliotekarie som är en välintegrerad person i skolans arbete och vet vad som behövs på just den skolan. Det kan tyckas att bemannade skolbibliotek vore en självklar rätt för varje elev i ett land där alla säger sig värna barns och ungas läsning. Men vi är långt ifrån det målet idag.

Det kan tyckas att bemannade skolbibliotek vore en självklar rätt för varje elev i ett land där alla säger sig värna barns och ungas läsning.

Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen bildades i mitten av 1990-talet och är en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor. I gruppen finns bland andra Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår vision är ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete. För ett år sedan trodde vi att vår vision var på väg att förverkligas.

Då lämnade Gustav Fridolin över sin utredning Skolbibliotek för bildning och utbildning till skolminister Anna Ekström. Utredningen innehöll flera goda förslag där det mest grundläggande innebär tydliga skrivningar i skollagen beträffande bemanning av skolbiblioteken. Det var många i Skolsverige som hade stora förväntningar på genomförandet av utredningens förslag. Så här ett år senare kan vi tyvärr konstatera att ingenting hänt.

Av största vikt för källkritiken

En fackutbildad skolbibliotekarie gynnar elevernas lärande visar forskningen. En skolbibliotekarie som samarbetar med lärarna för att stärka elevernas läs- och språkutveckling samt deras källkritiska förmåga är en tillgång för varje skola där man har förmånen att ha en välfungerande skolbiblioteksverksamhet. Tillsammans kan lärarna och skolbibliotekarien hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor och nå kunskapsmålen. De bägge professionerna berikar varandra och höjer elevers resultat i källkritik i de nationella proven, visar en undersökning från Linköping.

Men för att Sveriges elever ska få likvärdiga förutsättningar med tillgång till bemannade skolbibliotek och med den verksamhet som en utbildad skolbibliotekarie kan erbjuda behövs tydligare skrivningar i skollagen. Utifrån de skrivningarna kan sedan Skolverket utforma Allmänna råd som stöd för skolledare.

I utredningen understryker man hur viktigt det är att i utbildningarna lära sig jobba tillsammans med skolbiblioteket som resurs och att det skapar ett mervärde när två professioners kompetenser förstärker varandra. Skolbibliotekarier och pedagoger behöver varandras kompetens för elevernas bästa.

Skolbibliotekarier och pedagoger behöver varandras kompetens för elevernas bästa.

Vi hoppas att utredningens förslag förverkligas. Om inte av denna regering så av nästa. Det är Sveriges elever rätt!

Elisabeth Ljungdal, Lärarförbundets representant i NSG                                                       Jenny Nilsson, Sammankallande i NSG

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se