Franska lärare i strejk: ”Man låter smittan löpa i skolorna”

Catherine Nave-Bekhti, generalsekreterare för SGEN-CFDT. Foto: Isabelle Lacaton. Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Krångliga covidregler skapar kaos på skolorna i Frankrike. Lärarfacken anser att både elevernas och de anställdas hälsa är i fara. Deltagandet väntas bli rekordhögt när skolpersonalen strejkar idag, torsdag.

Foto: Millerand-Naja.

Varken lärare eller elever är trygga i de franska skolorna just nu. Risken att smittas av covid-19 är överhängande, enligt lärarfacken.

– Idag är det som om ekonomin är det viktigaste. Man låter smittan löpa i skolorna med risk för att barn blir allvarligt sjuka och drabbas av långtidscovid, säger Guislaine David, generalsekreterare för facket Snuipp-FSU.

Idag (torsdag) var hälften av alla skolor på låg- och mellanstadiet stängda på grund av strejk när tre av fyra anställda strejkar. 

Det är där som både lärare och elever anses vara mest utsatta, eftersom få yngre barn är vaccinerade. Men även personal på högstadier och gymnasier deltar i konflikten.

Hela klassen tvingades hem i en vecka

Droppen, enligt facken, är att regeringen har ändrat taktik i och med att omikronvarianten sprids som en löpeld över landet. I tisdags rapporterades till exempel 368 000 nya fall.

Frankrike har under pandemin haft hårdare restriktioner kring skolan, jämfört med Sverige. Fram tills i början av december fick hela klassen vara hemma i en vecka när en elev var konstaterad smittad. Nu är det bara smittade elever som ska isoleras. De andra ska i stället testas varannan dag under en vecka. Skoldirektörer runt om i landet vittnar om kaos när de ska försöka förklara reglerna för föräldrarna, kontrollera intyg och smittspåra vid sidan om deras vanliga sysslor.

Enligt premiärministern Jean Castex är det bäst för barnen att skolorna hålls öppna i mesta möjliga mån. Så har det varit sedan höstterminsstarten 2020.

Tanken är förstås rätt. Men då måste man också betala vad det kostar.

– Tanken är förstås rätt. Men då måste man också betala vad det kostar, säger Catherine Nave-Bekhti, gymnasielärare och generalsekreterare för SGEN-CFDT.

Hon beskriver ett uppdämt missnöje som också beror på en rad faktorer utöver de nya reglerna. Skoldirektörer får höra i morgonnyheterna att pandemireglerna har ändrats.

Lärarna uppmanas att vädra regelbundet, trots att fönstren i klassrummet inte alltid går att öppna. Skolorna ska utrustas med luftrenare, men inköpen går i snigelfart.

Sedan länge kräver dessutom facken att ny personal tas in under pandemin för att man ska klara av att följa smittskyddsreglerna.

– Vi har också lovats en lättare arbetsbörda, till exempel genom att vissa nationella prov tills vidare ställs in. Men det märks inte i praktiken, säger Catherine Nave-Bekhti.

Lärarförbundet: ”Världens beslutsfattare måste fatta”

”Jag stödjer våra franska kollegor och delar frustrationen över otillräckliga och inkonsekventa åtgärder för att skydda lärare från smitta. De franska lärarna använder de metoder som står dem till buds – svenska lagar, regelverk och avtal är annorlunda. Vi använder våra verktyg och jobbar konstant med risk- och konsekvensbedömningar lokalt, samt med påverkan mot regering och myndigheter. Beslutsfattarna världen över måste fatta värdet i att hålla lärarkåren frisk.”

– Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Strejken har lett till lättnader

Strejkvarslet i veckan har redan gjort att regeringen har lättat något på reglerna. Alla anställda ska dessutom nu få kirurgiska munskydd gratis.

Men det är långt ifrån tillräckligt. Snuipp-FSU vill till exempel att man går tillbaka till reglerna från i december.

– Det är lättare att organisera distansundervisning när en hel klass är hemma. Jag förstår att det är krångligt för föräldrarna. Men då får man väl försöka finna lösningar på det problemet i stället, säger Guislaine David.

Strejken pågår under en dag, vilket är vanligt i Frankrike. Men facken hotar med upprepade konflikter om inte tryggheten på skolorna säkras.

Fakta och bakgrund

Frankrike har 886 000 lärare som undervisar på 61 510 skolor, inklusive förskolan, låg- och mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet.

Bakom endagarsstrejken den 13 januari står samtliga lärarfack, flera studentorganisationer och även en föräldraorganisation.

Enligt utbildningsministern Jean-Michel Blanquer har omkring 50 000 elever och 6500 anställda på skolorna fått viruset sedan vårterminsstarten den 3 januari, och omkring två procent av skolklasserna är stängda andra veckan i januari.

Men det finns en fördröjning i statistiken. Enligt flera franska medier, som har studerat sjukvårdsdepartementets siffror, är antalet betydligt fler. Nästan 400 000 barn under 18 år har konstaterats smittade sedan årsskiftet, vilket motsvarar 3,25 procent av barnen.

Förutom allmänna regler om fysiskt avstånd, handtvätt, vädring av lokalerna ska lärarna och alla elever över sex år bära munskydd både under lektioner och raster. 

En vaccinerad lärare, som smittats, ska isolera sig i minst fem till sju dagar, en ovaccinerad i mellan sju och tio dagar.

Andelen vaccinerade lärare uppskattas till cirka 90 procent. Vaccineringen är öppen för alla invånare över fem år, men bara två procent av barnen under 12 år är idag vaccinerade, mot omkring 80 procent av tonåringarna.