Martin: Därför är jag yrkeslärare

Martin Harari Thuresson är yrkeslärare på el- och energiprogrammetpå Krokslättsgymnasiet i Mölndal. Foto: Fredrik Jalhed

Martin Harari Thuresson är yrkeslärare på Krokslättsgymnasiet i Mölndal.
Här berättar Martin om varför han är yrkeslärare – och vad han skulle göra om han var skolminister för en dag.

Därför är jag lärare:

– Det är för att jag älskar världen. Jag älskar att världen aldrig låter sig utforskas till fullo, det finns alltid mer att upptäcka och mer att se. Världen går att utforska på så många olika sätt till exempel med sina sinnen, med instrument eller genom beskrivningar och berättelser. Jag vill visa ungdomar världen ur olika perspektiv och på olika sätt, så att de också kan se världen i det ljus som gör att jag tycker att den är så fantastik.

Då känner jag extra glädje:

– När jag ser elever vars gnista tänds under skolans gång, när eleven själv tar plats i världen och vill ta ansvar för den. När elevens drivkraft blir nyfikenheten och inte hotet om ett F. Då känner jag hopp och framtidstro!

Jag skulle skrota alla planer på att ändra kurser och ämnen.

Om jag var skolminister för en dag skulle jag …

– … skrota alla planer på att ändra kurser och ämnen. I stället skulle jag göra allt för att införa en lag som reglerar minsta tillåtna lärartäthet. Jag skulle också arbeta för att införa en fast peng per elev, år och ämne som respektive lärare förfogar över för inköp av material och materiel för undervisningen.