De gör undervisning om hållbarhet konkret för eleverna

Frida Kjellgren och Clara Kempff är två av hjärnorna bakom det webbaserade läromedlet Spillosoferna. Foto: Spillosoferna
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Genom uppfinningar från spillmaterial och samtal om vad man kan ge i present i stället för att köpa något nytt kan elever på ett kreativt sätt lära sig mer om hållbar utveckling.

– Vi skapade läromedlet för att vi insåg att det måste finnas en dialog mellan barn och vuxna och ge dem en plats att mötas för att diskutera hållbar utveckling. Där ville vi även att kärnan i allt skulle vara kreativiteten, säger Frida Kjellgren, en av författarna till Spillosoferna.

Det är ett webbaserat läromedel, som lärare kan ha som underlag när de vill undervisa i hållbar utveckling. Genom utmaningar, filmer och frågeställningar får eleverna vara kreativa, samtidigt som de lär sig mer om de Globala målen. Läromedlet är utvecklat för F–6-lärare som känner: "hur ska jag undervisa om hållbar utveckling?"

– Läromedlet är byggt utifrån erfarenheten att många lärare inte vet hur de ska gå till väga när de ska undervisa i hållbar utveckling. Det kan vara för att de exempelvis känner att de inte har tillräckligt med kunskap, säger Frida Kjellgren som själv är lärare i grunden.

Anpassat efter barnens värld

Läromedlet har en lärarintroduktion där man översiktligt går igenom de Globala målen samt dess historia och innebörd. Dessutom får man handledning i hur man kan göra för att skapa ett kreativt arbetssätt med eleverna.

Därefter kan man välja vilket eller vilka av de 17 Globala målen som eleverna ska arbeta med, utifrån totalt tio olika utmaningar.

– Vi har anpassat uppgifterna efter barnens värld och deras vardag. Därför kallar vi till exempel den utmaning som behandlar mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”, för ”Presenter”, säger Clara Kempff, projektledare för Spillosoferna.

"Känner att de blir tagna på allvar"

På det sättet kan barnen lättare relatera till problemen och förstå innebörden av hållbart tänkande i den egna vardagen.

– Vi testade läromedlet på några klasser och ett fint exempel var efter att en klass arbetat klart med ”presenter”. Då bestämde klassen att nästa gång någon fyller år ska de antingen ge något begagnat, en upplevelse eller något de själva skapat. Det visar att barnen har lätt att ta till sig det här med hållbar utveckling, säger Clara Kempff.

– De reaktioner vi fått av elever är till exempel: ”det känns så skönt att ni låter oss få vara som Greta i skolan”. De känner att de blir tagna på allvar och får vara med och tänka om den hållbara utvecklingen, säger Frida Kjellgren.

Vad är Spillosoferna?

  • Spillosoferna är ett läromedel som utvecklats av Spilloteket, ett utbildningscenter och en verkstad för kreativt skapande med spillmaterial från industrier i Jämtland. Spillmaterial kan exempelvis vara överblivet tyg från fabriker.
  • Författarna till Spillosoferna har tidigare flera års erfarenhet som lärare, men sedan 2015 har de valt att endast jobba med lärande för hållbar utveckling.
  • Det finns både en kostnadsfri och en betalversion av läromedlet som vänder sig till F–6-lärare.
  • Framtagandet av Spillosoferna har finansierats av Arvsfonden.

LÄS ÄVEN

Här får eleverna lära sig direkt av bonden

Kreativa övningar lär eleverna om hållbarhet

Hjälten som räddade Kosters skola

Så räddade eleverna sin badsjö