Lärarförbundet sågar nya beskedet om förskoleklass

Det är befängt att göra en stor grupp lärare obehöriga, trots att det är specialister på just den åldern, säger Johanna Jaara Åstrand. Foto: Colourbox/Lärarförbundet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Regeringens besked att förskollärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig totalsågas av Lärarförbundet.
– Det är så bakvänt och korkat att underkänna en kompetens på det här sättet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utredningen om hur förskoleklass ska göras om till ”nya ettan” när grundskolan blir tioårig presenteras först senare i vår. Men redan för en vecka sedan meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) att regeringen avsätter 100 miljoner kronor för att i höst börja fortbilda förskollärare som arbetar i förskoleklass.

LÄS ÄVEN: Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

– Vi är väldigt många som ställer oss frågande till den ordning regeringen gör saker på. Vi är inte emot fortbildningssatsningar. Men att gå ut med detta innan vi har fått klarhet i om det är ett krav för att förskollärare ska få behålla sin behörighet att undervisa sexåringar är mycket märkligt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

"Det är befängt"

Hon menar att det är helt bakvänt att börja underkänna lärare som redan finns innan man har säkerställt att det finns behöriga lärare i grundskolan där bristen är bra mycket större.

– Det är befängt att göra en stor grupp lärare obehöriga, trots att det är specialister på just den åldern. Deras kompetens är inte mindre värd för att man döper om sexåringarnas klass, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad tror du effekten blir om fortbildningen blir ett absolut krav?

– Nu får vi invänta vad utredningen säger. Men det finns nog absolut de som kommer att välja bort yrket eller börja arbeta i förskolan i stället. Men blir det ett krav så kommer såklart många också att gå utbildningen. 

Är det inte bra om förskollärare som ska arbeta i ”nya ettan” vässar sina ämneskunskaper?

– Oavsett vilken lärarbehörighet du har så finns det alltid behov av kompetensutveckling. Men då handlar det om att fördjupa, bredda eller specialisera sina kunskaper. Här handlar det om att regeringen underkänner den specialkompetens som lärare i förskoleklass redan har på sexåringarnas lärande. Och det är ju ytterst oklart vilken problemanalys som ligger bakom det ställningstagandet. Då vore det bättre att lägga pengar på att få obehöriga lärare i grundskolan behöriga. I dag saknar tre av tio lärarlegitimationer.

"Andra premisser styr skolbesluten"

Flera förskollärare som arbetar i förskoleklass har reagerat väldigt starkt på regeringens besked. De är frågande till varför grundlärare som arbetar med sexåringar inte också ska fortbildas, exempelvis i lekens betydelse för barns lärande och utveckling. 

Vad säger du om det?

– Den reaktionen är ju ett exempel på hur absurd den här situationen blir. I grunden handlar det inte om kompetensbrist i att ge eleverna det de har rätt till. Tyvärr är det andra premisser som styr skolbesluten just nu, det gör januariöverenskommelsen. Så det är snarare bristen på politiska förutsättningar som är problemet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Högst andel behöriga lärare

Totalt är andelen behöriga lärare i förskoleklass 84,4 procent, vilket gör det till skolformen i Sverige med högst andel behöriga lärare. I grundskolan är andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen exempelvis bara 70,1 procent.

Utbildningsnivå för lärare i förskoleklass i Sverige 2019/2020:

Förskollärarexamen: 55,2 %
Lärarexamen: 28,4%
Fritidspedagogexamen: 3,7%
Fritidsledarutbildning: 0,4%

Siffrorna anger vilken utbildningsbakgrund den personal – behörig såväl som obehörig – som skolorna har rapporterat in som lärare i förskoleklass har, enligt SCB:s utbildningsregister. 

Källa: Skolverket

LÄS ÄVEN

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Debatt: Nej, Anna Ekström! Problemen försvinner inte med höjda krav på f-klasslärare

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Lärarförbundets krav när grundskolan blir tioårig