Tipsen som får elever att anteckna på rätt sätt

Joseph Siegel säger att det finns forskning som tydligt pekar på att det är bättre att anteckna för hand. Foto: Getty Images/Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Det räcker inte att be eleverna att ”ta anteckningar”, de måste lära sig att anteckna på ett effektivt sätt. Det säger en av de ledande forskarna i Sverige på området och ger flera tips på hur man gör det.

Joseph Siegel vid engelska institutionen på Stockholms universitet har i många år undervisat blivande lärare i engelska som andraspråk, med särskilt fokus på metoder för hur eleverna ska ta anteckningar.

I sin nya bok ”Developing note taking skills in a second language” presenterar han lärdomar som i stora stycken är giltiga för lärare i allmänhet. Hans viktigaste råd?

– Först och främst: nöj er inte med att be eleverna att ta anteckningar. Och det räcker inte heller att bara påminna dem att gå igenom sina anteckningar efteråt. Nej, ni måste diskutera olika tekniker för hur man kan ta anteckningar!

Vilka tekniker är bäst?

– Det varierar, en viss teknik fungerar bra för en elev – men är sämre för en annan.

Man kommer inte ifrån den stora och omdiskuterade frågan: anteckna för hand eller i dator?

– Det finns forskning som tydligt pekar på att det är bättre att anteckna för hand, att det stimulerar hjärnan och att det är lättare att minnas vad man skrivit ner. Men forskarna är inte eniga: vissa menar att datorn är nog så bra.

Var står du själv i valet mellan pennan och datorn?

– Jag lutar åt penna och papper, bland annat för att det blir lättare för eleverna att markera i blocket vad som verkligen är viktigt. I datorn finns risken att de skriver ner allt som sägs och har svårt att sortera det ena från det andra.

Telefonen då?

– Det finns för lite forskning för att kunna säga något säkert. Men jag är skeptisk, särskilt om eleverna väljer att fotografera information. Sådana bilder ger väldigt lite stöd åt hjärnans förmåga att minnas vad man lärt sig.

– Av samma skäl är jag skeptisk till att i allt för hög grad ge powerpoint-presentationer till eleverna, det ger dem färre incitament att anteckna under lektionerna.

Måste lära sig att sålla

Men Joseph Siegel tycker att det är synd att diskussionen i så hög grad kommit att handla om valet mellan penna och teknisk apparatur, när det viktigaste är hur eleverna använder dessa hjälpmedel.

Genom åren har han studerat många elevers anteckningar, bland annat ledde han ett projekt där de gick igenom cirka 800 anteckningar från elever som lyssnat på en TED-föreläsning. Efteråt fann han ett mönster: i början antecknade de mycket och det mesta var på talarens språk engelska – men mot slutet antecknade de mindre och gjorde fler översättningar till svenska.

– Det går inte att skriva ner vartenda ord, då blir de för trötta. De måste lära sig att bara skriva ner det viktigaste.

Han menar att det krävs träning för att bli bra på att anteckna, precis som det krävs träning för allt annat i skolan. Själv lyfter han tre nyckelord: vad, när och hur. Vad ska antecknas och när ska det göras? Det ska man diskutera med eleverna. Är det fel att be dem anteckna allt?

– Ja, de måste göra prioriteringar. Ordagranna anteckningar är förvisso viktiga när det exempelvis handlar om citat som refereras. Men om läraren berättar en personlig historia eller drar ett skämt, då är det inte aktuellt att anteckna allt.

"Då blir det jämntjockt"

På frågan hur man ska anteckna finns inga tydliga svar, metoderna varierar. Men Joseph Siegel har några tips efter många års studier i ämnet:

– Skriv inte bara från vänster till höger i blocket, då blir det jämntjockt – och hjärnan får svårare att minnas. Gör understrykningar, rita pilar och ringa in ord!

Och du gillar tomrum i blocket?

– Precis, tomrummet kan vara väldigt effektivt. Och därefter kan man skriva ett betydelsebärande ord mitt på sidan!

LÄS ÄVEN

Forskaren: Därför är det bra att skriva för hand

Läsbarhet enda kravet på handstilen

Grunden ligger i greppet om pennan

Stöd i forskningen för båda metoderna