Utvecklingssamtal kostar minst 1,5 miljarder

Illustration: Karin Söderquist
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Utvecklingssamtalen kan kosta 1,5 miljarder årligen, visar Johan Hofvendahls avhandling. Om de är värda detta pris beror helt på hur de används, anser han.

Johan Hofvendahl, som har doktorerat i lingvistik, lade år 2006 fram sin avhandling ”Riskabla samtal. I den undersöker han grundskolans utvecklingssamtal samt föregångaren kvartssamtal. I samband med sin forskning räknade Johan Hofvendahl på kostnaden för samtalen. Den landade då, för drygt tio år sedan, på 1,5 miljarder kronor årligen.

– Jag baserade det på statistik från Skolverket om antalet elever i skolsystemet och dubblerade det, eftersom samtalet genomförs två gånger om året. Därefter uppskattade jag genomsnittlig arbetstid för varje samtal till tre timmar, inräknat allt för- och efterarbete. Jag räknade också ut den genomsnittliga timlönen för en lärare, utifrån aktuell lönestatistik.

Tyvärr finns ingen mer färsk uträkning än så, men med tanke på att såväl löner som elevantal har ökat skulle siffran bli ännu högre i dag. Trots det är Johan Hofvendahl tveksam till förslaget om att halvera antalet samtal.

– Jag förstår verkligen den börda det innebär för lärare att behöva dokumentera allt. Samtidigt är det jätteviktigt att skola och hem fortsätter att ses vid regelbundna tillfällen. Om du frågar mig bör nog hellre andra saker lyftas bort från lärarna. Allt går ju tillbaka på hur man riggar och använder sig av utvecklingssamtalen.