Så är nya lönerna för lärare i fritidshem

Nyblivna lärare i fritidshem får betydligt större procentuellt lönepåslag än mer erfarna kollegor, visar statistik från Sveriges Lärare.

Det är lättare för unga och nyutbildade lärare att höja sina löner jämfört med mer erfarna kollegor.
Särskilt hårt drabbas lärare i fritidshem med många år i yrket – de har den sämsta löneutvecklingen av alla lärargrupper.

LÄSTIPS! Fritidsläraren Jimmy höjde sin lön med 14 000

Lärare i fritidshem tjänar i genomsnitt 35 300 kronor i månaden. Det är betydligt mindre än flertalet kollegor i grundskolan. Endast modersmålslärarna och kulturskollärarna har lägre löner. Grundskollärare i årskurs F-3 tjänar i genomsnitt 3 200 kronor mer i månaden – och lärare i praktisk-estetiska ämnen har 40 000 kronor i månaden i genomsnitt.

Statistiken från Sveriges Lärare visar tydligt att lärares lojalitet och erfarenhet inte lönar sig. Ju fler år i yrket, desto sämre procentuellt påslag på lönen är en trend som gäller för samtliga lärargrupper.

Särskilt straffas erfarna lärare i fritidshem. Vid den senaste lönerevisionen fick lärare i fritidshem med över 30 års erfarenhet endast 2,49 procent i löneökning, sämst av alla lärargrupper. En lärare i fritidshem med 1-5 år i yrket fick i snitt 3,62 procent.

Erfarna är förlorare

Under våren genom­förs tiotusentals löne­samtal på kommunala skolor runt om i Sverige. Enligt det nu gällande kollektivavtalet (Hök 21) mellan Sveriges Lärares föregångare och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska bland annat erfarenhet och kontinuitet premieras i lönesättningen.

Verkligheten talar ofta ett helt annat språk.

– På min kommunala grundskola är det flera yngre, och kollegor som återkommande bytt skola, som har högre lön än vad jag och många andra lärare med lång erfarenhet och som har arbetat länge på skolan har, säger en lärare med mer än 30 års erfarenhet av yrket varav merparten på samma skola.

– Framför allt har vi som är lojala en betydligt sämre löneutveckling. Det verkar som om våra löner mer eller mindre står stilla. Erfarenhet och lojalitets premieras inte.

Britt-Marie Selin, förhandlingsombud, Sveriges Lärare. Foto: Magnus Liam Karlsson

Britt-Marie Selin, förhandlingsombud för Sveriges Lärare i Stockholm, säger att det är tydligt hur många erfarna lärare förlorat lönemässigt på att vara lojala mot sin arbetsgivare.

– Trots att arbetsgivaren värdesätter det arbete som dessa lärare gör, inte minst den trygghet och stabilitet som de bidrar till, syns det inte i lönekuvertet, säger hon.

Varför inte?

– Arbetsgivaren räknar kallt med att det är få av dessa lärare som kommer att byta jobb och anser sig därför inte riskera så mycket genom att inte satsa på dem lönemässigt.

Slutlönenivå redan före 50

Pontus Bäckström, Sveriges Lärares samhällspolitiske chef.

Sveriges Lärare har i vinter genomfört en löneenkätundersökning bland förbundets medlemmar i kommunal sektor. Sammanställning och analys pågår fortfarande.

– När man jämför den procentuella utvecklingen kan man få intryck av att det handlar om ganska så små skillnader. Men med tanke på att detta är något som pågår under många år får det stor betydelse för enskilda människors reallöneutveckling.

– Våra medlemmar når en sorts genomsnittlig slutlönenivå redan innan de fyllt 50 år. Dessutom står det i avtalet att erfarenhet ska premieras, säger Pontus Bäckström som är Sveriges Lärares samhällspolitiske chef.