Fritidshemmet säkrar barnens framtid

Redaktör Sara Djurberg skriver om den pågående utredningen om att utöka rätten till en plats på fritidshem.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Fritidshemmet kan spela en avgörande roll för hur elever klarar sig i skolan och i livet, enligt forskare. Men om ambitionerna för fritidshemmet ska höjas måste skolorna anställa fler utbildade lärare i fritidshem – och låta dem arbeta med det de är utbildade för.

Kan fritidshemmet bidra till ett rättvisare och mindre segregerat samhälle? Det hävdar i alla fall tre pedagogikforskare som i en debattartikel argumenterar för att fritidshemmet bör öppnas för alla barn. Speciellt i socioekonomiskt svaga områden kan fritidshemmet spela en avgörande roll för hur eleverna lyckas i skolan och livet, enligt forskarna. Men i dessa områden är färre barn inskrivna på fritidshemmet jämfört med rikssnittet.

En skola som bryter mönstret är Husbygårdsskolan i Husby.

En skola som dock bryter mönstret är Husbygårdsskolan i Husby. Där stannar nio av tio barn på fritidshemmet efter skolan, berättar läraren i fritidshem Ilyas Abdullahi i vårt reportage. Ilyas Abdullahi utsågs förra året till ”Årets lärare i fritidshem” och i reportaget kan du läsa om hans arbete på Husbygårdsskolan.

En statlig utredning har året på sig att komma med förslag på hur fritidshemmet kan öppnas för fler barn. En del av utredningsuppdraget är att titta på om det här i första hand bör gälla barn i socioekonomiskt svaga områden. Bristen på behöriga lärare i fritidshem är den stora stötestenen, förstås. Hoppas utredningen bidrar till att huvudmännen tar det här på allvar och anställer fler utbildade lärare i fritidshem. Och låter dem lägga kraften på fritidshemmet och inte på att arbeta som resurs i klassrummet. 

LÄS ÄVEN

Fritidshemmet kan öppnas för fler barn

Barn till föräldralediga nekas fritidshem