Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Hopslaget jättefack för alla lärare och ny utredning om att fler barn ska gå på fritidshemmet är två viktiga händelser för lärare i fritidshem den närmaste tiden. Tidningen Fritidspedagogik bevakar självklart utvecklingen, skriver redaktör Sara Djurberg.

Fritidshemmet var osynligt i valdebatten, men snart presenteras en
utredning som borde få politikerna att rikta blickarna åt fritidshemmets håll.
Det handlar om utredningen som vill ge plats åt fler barn på fritidshemmet och som ska vara klar i november. Bristen på utbildade lärare är en av de frågor som utredaren förväntas hitta lösningar på.

Efter årsskiftet har vi också ett nytt stort lärarförbund, med förhoppningar om att kunna trycka på i politiken med större kraft. Lärare i fritidshem blir relativt sett en mindre grupp i förhållande till övriga lärarkategorier i det nya facket. Lärarförbundet menar ändå att fritidshemslärarna kommer att dra nytta av att vara del i en större organisation. Ni kan läsa mer om hur Line Isaksson från Lärarförbundet resonerar. 

Vi på Fritidspedagogik kommer att fortsätta lyfta fritidshemslärarnas frågor och göra vårt bästa för att bidra till er yrkesutveckling. Därför inför vi ett nytt inslag i tidningen där vi uppmärksammar arbetslaget på fritidshemmet. Med alla dess utmaningar, som brist på utbildade kollegor, är arbetslaget avgörande för hur verksamheten fungerar. Först ut i nummer 4 är kollegorna på Skärgårdsstadsskolans fritidshem i Österåker som fått pris för sin rastverksamhet. 

Tveka inte att höra av dig om du är stolt över ditt arbetslag och vill berätta om hur ni jobbar!

LÄS ÄVEN

Fritidshemmet kan öppnas för fler barn

Alla barn för få rätt till en plats på fritidshemmet

Rektorn: Fritidshemmet viktigt för att hålla barnen borta från gängen