Tydligare plan för förskolan

Man kan hitta ­läroplansperspektiv i alla situationer. Foto: Karl Melander
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Tre avsnitt i Lpfö 18 har lett till många missförstånd och frågor. Vi går igenom dem med Skolverkets Lena Lyckeståhl.

1 Hållbar utveckling

Formuleringarna om tre olika perspektiv på hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt, miljömässigt – har fått många att undra hur de olika dimensionerna ska implementeras, och vilka som egentligen är relevanta för förskolebarn. Lena Lyckeståhl, undervisningsråd på Skolverket,  förklarar att de tre begreppen bildar en helhet och är lika relevanta i förskolans uppdrag, men att det självklart ska ske på barnens nivå.

Lena Lyckeståhl. Foto: Skolverket

– Det kan vara enkla saker som att samtala med barnen om att vara sparsamma och rita på varje sida av ett papper, återanvända i stället för att köpa nytt, förbruka mindre material och främja hälsa och trygghet. Det hela handlar om att grundlägga ett förhållningssätt där undervisningen ska präglas av en positiv framtidstro.

2 Digital kompetens

Hur ska ett förskolebarn kunna anamma källkritik? Det är en av frågorna kring avsnittet om digitaliseringen. Men även här gäller det att tänka på barnens ålder och mognad, och det räcker inte att slentrianmässigt sätta hjälpmedel i händerna på barnen, poängterar Lena Lyckeståhl.

– Undervisningen måste ha både syfte och mål, och förskolan måste möta barnen på deras nivå för att de ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för digital teknik och grundlägga ett kritiskt förhållningssätt. Exempelvis med hjälp av en greenscreen där de kan ”gå omkring” bland hajar och fiskar och sedan diskutera vad som är på riktigt och inte. Att hela tiden utgå från barnens intresse och nyfikenhet.

3  Begreppet ­Undervisning

Skolledare, huvudmän, förskollärare och barnskötare, alla undrar: Vad är undervisning och vad är det inte?

– Undervisning i förskolan är inget nytt, men begreppet har inte använts tidigare, säger Lena Lyckeståhl. Det handlar inte om ämnesundervisning eller lektioner utan om att utgå från läroplanens mål och det kunnande och de erfarenheter som barnen har med sig sedan tidigare. Undervisningen kan vara både planerad och spontan.

På Skolverkets hemsida förklaras hur undervisning är en målstyrd process, medan lärande även kan ske utan en vuxen. Där framgår också att undervisningen sker under ledning av förskollärare, men att arbetslaget genomför uppdraget gemensamt. På sidan finns mycket stöd att hämta för den som fortfarande känner sig osäker kring begreppen eller vill ha tips och råd. Ett exempel som lyfts fram utgår från en situation där två barn slåss. Om man avbryter enbart för att skilja dem åt handlar det inte om undervisning. Avbryts bråket däremot utifrån läroplansmålet att utveckla barnens förmåga att samarbeta och hantera konflikter – då sker undervisning.

Undervisning utomhus

När pandemin lett till fler utomhusaktiviteter har även undervisningen flyttat ut. Under sommarhalvåret är det inga problem, men hur undervisar man bäst så här års?

– Många efterfrågar mer stöd när det gäller undervisning utomhus och därför producerar vi nu filmer för att sprida goda exempel, som stöd och inspiration, säger Skolverkets Lena Lyckeståhl. Den första filmen, om barn 3–5 år, publicerades i november och den andra, om barn 1–3 år, hoppas vi kunna få ut före årsskiftet.

Här hittar du den första filmen (barn 3–5 år) Film 2 (barn 1–3 år) planeras att publiceras före årsskiftet.