Trollhättan stänger skola och flyttar elever

Pernilla Malmgrens Paradisskolan i Trollhättan kommer att ta emot några av eleverna från Kronan som stängs ner. Foto Lärarförbundet och TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Beslutet är fattat. Trollhättan fördelar ut eleverna från Kronan på andra skolor i kommunen för att minska segregationen.

Läraren Pernilla Malmgren jobbar på en av skolorna som ska ta emot elever från Kronan:

– Reaktionen på min skola, Paradisskolan, kan nog sammanfattas som ”jaha”, säger hon.

Utbildningsnämnden i Trollhättan beslutade vid sitt sammanträde den 27 oktober att Frälsegårdsskolan ska stängas och elever F-3 flyttas till skolan Kronan. Kronan – idag en F-9 skola – kommer i framtiden endast ha kvar åk F-3. Övriga elever fördelas på fem andra skolor i Trollhättan. Förändringen kommer att genomföras nästa läsår, ht 2021.

Bättre elevmix

Trollhättan är starkt segregerat och stadens rödgröna majoritet tar detta grepp för att bryta segregationen, skapa en bättre elevmix och höja skolresultaten. Totalt ca 210 elever i åk 4-9 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan.

Pernilla Malmgren, lärare på Paradisskolan.

På Kronan går i dag cirka 300 elever totalt, där majoriteten av föräldrarna inte är födda i Sverige och som bor i socioekonomiskt svaga områden.

Några av Kronans elever kommer att tas emot av Paradisskolan (F-9) där runt 30 procent av eleverna har utländsk bakgrund.

Läraren Pernilla Malmgren arbetar på Paradisskolan.

Stora förändringar

– Reaktionen på min skola kan nog sammanfattas ”jaha”, ungefär. För de flesta rymmer det ingen dramatik att ta emot en handfull elever som inte har inhemsk bakgrund. Men Paradisskolan har flerårig erfarenhet av att undervisa barn med annan härkomst, och det har inte alla skolor i Trollhättan.

Pernilla Malmgren sitter i Lärarförbundets lokala styre i Trollhättan och är beredd att diskutera berörda lärares framtid nu när kommunens beslut att stänga skolor är fattat.

– Kommunen har varit noga med att påpeka att beslutet inte handlar om att göra besparingar på skolans personal.

– Men även om det stämmer, innebär beslutet stora förändringar för berörd personal.

Forskare positiv

Forskaren Jonas Larsson Taghizadeh vid Uppsala Universitet, har undersökt effekterna av ett hundratal skolnedläggningar i Sverige och ser positivt på flytten i Trollhättan.

Även i amerikansk forskning finns liknande exempel med goda resultat, där resultaten för de elever som flyttat blivit bättre efter flytten. Inte heller för de elever som går på den mottagande skolan visar forskningen några tydligt negativa effekter – förutsatt att de flyttade eleverna sprids mellan olika skolor.

Rektorn fem år efter Kronan-attacken: ”Läroplanen handbok i integration”