Skolverket: Fler bör läsa tyska och franska

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolverket vill att fler elever ska läsa tyska, franska eller spanska i sjätte klass. Målet är alla ska lära sig minst två främmande språk i skolan.

När det blir dags för språkval på mellanstadiet väljer de flesta något av de moderna språken spanska, franska eller tyska. En del väljer dock aldrig ett nytt språk, utan läser mer svenska eller engelska i stället.

Men den möjligheten bör tas bort och alla bör lära sig ytterligare ett språk utöver svenska och engelska, föreslår Skolverket.

– Det språkval vi har i dag var aldrig avsett att se ut som det gör, med mer än en fjärdedel av eleverna som valt bort möjligheten att läsa ett modernt språk. Det är det enda ämnet i skolan du kan välja bort, säger enhetschef Torun Rudin.

Utöver moderna språk ska modersmålsundervisning och teckenspråk för hörande finnas kvar som alternativ i språkvalet. Likaså engelska för nyanlända elever som inte läst engelska tidigare. Men målet är alltså kunskaper i två främmande språk för alla elever - ett mål som EU har satt upp.

De som väljer moderna språk - vilket innebär betydligt mer läxor - belönas med meritpoäng. Men för att få med sig maximalt med meritpoäng från gymnasieskolan måste eleven börja läsa språket i grundskolan.

Skulle meritpoängen slopas skulle sannolikt färre välja att fördjupa sig i moderna språk. En utredning föreslog slopad meritpoäng tidigare i våras med motiveringen att det finns enklare sätt att sporra elever. Regeringen har inte satt ned foten i den frågan, men Skolverkets förslag, som överlämnats till regeringen, ska ses mot bakgrund av utredningsförslaget.