Kommunen: Inkluderande undervisning ska rädda budgeten

David Sandrén (M) är ordförande i grundskolenämnden i Varberg som riskerar 23 miljoner kronro i besparingar nästa år.

I Varberg riskerar för- och grundskolorna besparingar på 23 miljoner kronor under 2024.
Nämnden räknar med färre vikarier och färre kollegor för lärarna – som ska klara uppgiften med hjälp av ”inkluderande undervisning” och ”digitala läromedel”.
– Inte realistiskt, säger Sveriges Lärares ordförande Linn Silverby.

I budgetunderlaget definierar utbildningsnämnden riskerna om budgeten klubbas i november:

  • Mindre kompetensutveckling.
  • Färre vikarier.
  • Färre lärare.

Sedan kommer de positiva effekterna:

  • Nya effektiva metoder behöver utvecklas.
  • Mer inkluderande undervisning.
  • Digitala läromedel och verktyg kan användas mer effektivt.

Skrivelser som får lärarna att undra.

Linn Silverby.

– Vi får ställa frågan vad det är vi inte gör idag. Vi har jobbat inkluderande och med differentierad undervisning och en-till-en i många år, men vissa politiker saknar insikt i hur det är att jobba med barn och elever, säger Linn Silverby, ordförande i Sveriges Lärare Varberg.

Stödpersonalen minskar

Precis som på många andra platser skalas kringpersonalen bort.

– Vi har inga uppsägningar av lärare, och det är positivt. Men man står med fler barn och elever och mindre tid för varje individ – så vi tar gärna emot stöd och hjälp från politiken i detta hur vi ska arbeta ännu mer differentierat och utveckla de digitala verktygen ännu mer. Våra medlemmar jobbar professionellt i sina verksamheter varje dag, säger hon.

David Sandrén (M) är ordförande i grundskolenämnden. 

Saknas differentierad undervisning och digitala verktyg idag, eller varför nämner ni det?

– Det här handlar om att vi behöver jobba effektivare i vissa processer, där vi har utvecklingspotential. Mycket av det här är inte lätt för politiker att styra eftersom rektor styr sin egen organisation. Vi kan försöka påverka åt något håll och om vi ser att det är stora skillnader mellan enheter försöker vi jobba med det kollegiala lärandet. Finns det andra kollegor som jobbar på ett smartare sätt? Det är en effektivisering, säger David Sandrén.

”Nästa år är en utmaning”

Menar ni att lärare idag inte arbetar tillräckligt digitalt?

– Det är inte i första hand undervisningen som ska bli mer digital, utan hur vi kan stötta andra processer så att lärare får mer tid åt sin undervisning. Jag har inga exempel men om vi kan frigöra mer administrativ tid från läraren så får de mer tid till undervisningen, säger David Sandrén.

Vad vill du säga till lärare som är oroliga för arbetsmiljön och att det ska påverka kvaliteten?

– Vi har inte ett besparingskrav på 23 miljoner, vi har ett omställningskrav på 23 miljoner. Vår totala budgetram är större för nästa år än vad det är idag. Men vi är i en situation där vi ser precis som alla kommuner att nästa år är en stor utmaning. Varberg har goda förutsättningar, men vi är inte skyddade från omvärldshändelserna och min förhoppning är det blir så liten påverkan som möjligt på verksamheten där barn, elever och där lärarna finns, säger han.