Erfarna och äldre lärare halkar efter i lön

Förskolläraren Anna-Mia Nilsson sitter i styrelsen för Sveriges Lärare i Göteborg. Hon anser att det görs för lite för att korrigera äldre och erfarna lärares löner. Foto: Mathias Bergeld

Många äldre och lojala förskollärare och lärare halkar efter lönemässigt.
– För att komma till rätta med ”snedsitsarna” behöver det satsas mer pengar, säger förskolläraren Anna-Mia Nilsson som sitter i styrelsen för Sveriges Lärare i Göteborg.

Under de senaste decennierna har skillnaderna mellan äldre och yngre förskollärares och lärares löner minskat.

– Jag tycker inte att det är rimligt. Vi som är erfarna har en alldeles för flak lönekurva, framför allt om vi har arbetat länge på samma arbetsplats, säger förskolläraren Annika Allard, 54.

Hon har arbetat i mer än 30 år som förskollärare inom Göteborgs kommun.

– Erfarenhet och antal år i yrket ska betala sig. Det bör vara större löneskillnader mellan de som har arbetat länge och de som är nya.

– Jag tycker också att det är orimligt att man ska behöva ”lönemigrera”, det vill säga återkommande byta arbetsgivare, för att få upp sin lön. Så är det ofta i dag. Man ska inte förlora på att stanna kvar på en arbetsplats som man trivs på.

Yngre går om i lön

Anna-Mia Nilsson, förskollärare och förhandlingsombud för Sveriges Lärare i Göteborg, berättar att det tidigare som kommunanställd gick att höja sin lön genom att byta förskola inom Göteborgs kommun.

– Det går inte sedan vi fick en gemensam förskoleförvaltning. Det är tydligt att många äldre och erfarna förskollärare som har arbetat länge – och troget – på samma arbetsplats halkar efter lönemässigt. Det är en ganska så stor grupp som dessutom gör ett bra jobb.

– Det händer att de får se hur yngre och mindre erfarna kollegor går om dem lönemässigt.

”Det görs för lite”

Anna-Mia Nilsson berättar att det emellanåt har gjorts vissa lönekorrigeringar.

– Men det som har gjorts och görs är alldeles för lite.

Sker inget i samband med den årliga lönerevisionen?

– Jo, men det är långt ifrån tillräckligt. För att få upp erfarna och trogna förskollärares löner behöver kommunen skjuta till mer pengar. Det går inte att lösa ”snedsitsarna” inom den vanliga lönerevisionen.

– Ett problem är att vi från fackets sida har en annan bild än arbetsgivaren av vad som ligger i begreppet ”erfaren lärare”.

Hur då?

– Arbetsgivaren säger att ålder inte är ett kriterium. Men vi menar att om man har arbetat länge och gör ett bra jobb så har man en erfarenhet som är viktig för stabiliteten och som bör premieras.

”Tabu att prata om lön”

Annika Allard berättar att det är sällan som lönefrågor diskuteras bland kollegorna på hennes arbetsplats.

– Det är känsliga frågor som det känns lite tabu att prata om. Men det tycker jag är fel. Om vi pratade mer öppet om våra löner skulle vi bli mer medvetna om hur det faktiskt ser ut och bättre kunna strida för att höja dem.