Fridolin: Så använder jag böcker i min undervisning

Foto: Eero Hannukainen / TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Tre frågor till...
Gustav Fridolin, tidigare MP-språkrör och utbildningsminister, numera folkhögskollärare och särskild utredare, som sett över hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i skolan.

Varför behövs tryckta läromedel?

– Läroböcker spelar stor roll för elevernas överblick, läsförståelse och språkutveckling. De hjälper också till i skolans samarbete med hemmen om eleverna få låna hem boken för att repetera eller fördjupa sig. Just läsningen är särskilt viktig; det blir såklart dubbla budskap om samhället å ena sidan säger att det är viktigt att unga läser mer men samtidigt låter elever allt mindre arbeta i läroböcker.

Vad ger böcker som en digital motsvarighet inte ger?

– Det finns bra digitala läromedel också, såklart, och det är ytterst läraren som ska avgöra när man använder det ena och när man använder det andra. Men vi har mött vittnesmål från elever om hur allt ersatts med digitala läromedel utan att lärarna haft rätt förutsättningar att använda dem. Vi hoppas att vårt lagförslag ger lärare rätt till de läromedel de behöver för sin undervisning.

Hur använder du böcker i din undervisning?

– Jag använder både romaner, facklitteratur, läroböcker och digitala läromedel. Men jag önskar att det fanns bättre tillgång till aktuella läroböcker, så vi har jobbat på skolan, bland annat fackligt, för att få en bättre budget för det. Från den här terminen har vi också det, så det känns bra.