Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Foto: Shutterstock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Under måndagen meddelade Skolverket att digitaliseringen av de nationella proven, som var tänkta att införas 2023, kommer att bli fördröjda. Detta på grund av Schrems II-domen från EU-domstolen som underkände EU:s dataskyddsavtal med USA.

Enligt Skolverket uppfyller inte provplattformen längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär.

”Domen förändrar myndigheters möjlighet att använda allt från bilder och uppgifter som kan kopplas till personer i myndigheternas information på sociala medier, till vilka produkter och tjänster som myndigheten kan använda”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Elevers och anställdas personuppgifter har ett särskilt skyddsvärde enligt både EU-rätt och svensk lagstiftning. Innan plattformen kan tas i bruk behöver vi säkerställa att leverantören och dess underleverantörer verkligen lever upp till de nya kraven som Schrems II-domen innebär, säger Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket, i pressmeddelandet.

Skolverket meddelar samtidigt att man nu utreder de juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga sidorna som det nya rättsläget innebär för provplattformen. Det som kommer vara avgörande för när en fungerande plattform kan vara på plats vilar på om man kan ha kvar dagens leverantör eller om man måste upphandla en ny.

– Vi har kommit långt i digitaliseringen av de nationella proven och det arbete som är gjort på Skolverket och ute på skolorna är inte bortkastat. I det fortsatta arbetet behöver vi anpassa oss till det nya rättsliga läget. Vi återkommer med mer information och en uppdaterad tidsplan under våren, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Domen betyder att de nationella proven kommer att genomföras i pappersformat fram till att proven kan byta till ett digitalt format. Det står sedan tidigare dock klart att de nationella proven under våren 2021 ställs in, med anledning av coronapandemin. Beslutet omfattar grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt, men det bedöms nödvändigt, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en presskonferens i samband med beslutet.